Aylık Arşiv: Eylül 2011

Yeniden yapılandırmada son 3 gün uyarısı!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırmada Haziran ve Temmuz aylarında taksitlerini zamanında tam olarak ödemeyen vatandaşların, bu fırsattan yararlanma haklarını kaybetmemeleri için 3'üncü...

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden...

Şirketlerin gayrimenkul satışına çok özel vergi avantajları

Avantaj sayısı birden fazla olduğu için bilmiyor olabilirsiniz. O nedenle, özellikle şirket yöneticisi ve ortaklarının, bu yazıyı okumasında, yarar var. 1....

Ba-Bs Formu Düzeltmelerinde 10 Günlük Süre Nereden Başlar

Ba-Bs Formlarının Verilme Sürelerinin Uzaması Halinde 10 Günlük Sürenin Nereden Başladığı Konusunda Uygulamada Sorunlar Bulunmaktaydı. Gelir İdaresi Başkanlığı Yayınladığı Açıklama İle Konuya...

Ortaklarının şirkete borçlanma yasağı ve fatura ödemelerinde süre sınırı

Bilindiği üzere 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ile 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun" 14 Şubat 2011 tarihli...

İnşaatlarda asgari işçilik uygulaması

Özellikle yeni bina alanlar veya kendi binasını kendi yapanları ilgilendiren konulardan birisi de asgari işçilik uygulaması. Yeni binalarda kat mülkiyetine geçiş için...

Dolar yükselirken geçici vergi hesapları değişti

Üçer aylık geçici vergi dönemlerinde kâr veya zararlar hesaplanırken Vergi Usul Kanunu'na göre dönem sonu değerleme işlemleri de yapılır. Dönem sonu tarihi...

Kıdem tazminatında neler değişecek?

Uzun bir süreden beri gündemde olan önemli konulardan birisi de kıdem tazminatının kaldırılıp kaldırılmayacağıdır. Haber 7 yazarı Resul Kurt konuyu enine boyuna ele...

Kamuda personel servisi paralı olacak

Maliye Bakanlığı kamudaki hizmet araçlarının özel amaçlar için kullanımının önüne geçmek için taslak hazırladı. Artık kamuda ekonomik araçlar tercih edilirken servisler ücretli oluyor....