Aylık Arşiv: Aralık 2014

GSS Borcu İçin 3 Çözüm Yolu

So­ma fa­ci­ası için Mec­li­s’­e su­nu­lan Tor­ba Ka­nun ta­sa­rı­sı­na sür­priz ola­rak ek­le­nen ko­nu­lar­dan bi­ri de af dü­zen­le­me­si. “Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en kap­sam­lı af­fı­” he­nüz 2011'de­ya­pıl­mış­ken, ha­zi­ran...

Kobiler İçin Yeni Kosgeb Kredisi

KOBİ ve Girişimcilerin hayallerindeki fikirleri hayat geçirmeleri özellikle finansman söz konusu olunca çok kolay olmuyor. Girişimlere yönelik maddi kaynak bulmakta zorlanan KOBİ ve Girişimciler...