21 Şubat 2008 Tarihli ve 26794 Sayılı Resmî Gazete

0
232

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

— Başbakanlık ve Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

— İdari Bağlılığın Değiştirilmesi ile İlgili Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

— Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

— Artvin Çoruh Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

— 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)

— Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2007/6 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/52, K: 2007/27 Sayılı Kararı (4/2/1924 Günlü, 406 Sayılı Kanunun Ek 29 uncu Maddesi ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/25, K: 2008/42 Sayılı Kararı (5/1/1961 Günlü, 221 Sayılı Kanun ile İlgili)

CEVAP VER