Dönem karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığ

0
300

 

DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK

KARŞILIKLARI

Dönem karı üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergileri ile diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıklar bu hesapta gösterilir.

Gelir ve gider hesapları arasında fark işletmenin brüt ticari karını veya zararını gösterir. Ticari kârdan mali kara geçiş tablosu düzenlenerek mali kâr (vergi matrahı) bulunur. Mali kâr üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergileri ve bunlarla ilgili fonlar önce gelir tablosu hesabı olan 691. DÖNEM KARI VERGİ VE DIĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI hesaplarına aktarılır. Brüt ticari kâr ile dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük arasındaki fark 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI hesabına yazılır.

Yasal yükümlülükler hesaplandığında:

_________________________________ / _______________________________

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 95.000.000

691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER

YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 35.200.000

691.01 Gelir Vergisi 32.000.000

691.02 Gelir Vergisi Fonu 3.200.000

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 59.800.000

Vergi ve yasal yükümlülüklerin dönem

karından düşülmesi

_________________________________ < /span> / _______________________________

Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı aynı isimli 370 kodlu bilanço hesabına aktarıldığında:

_________________________________ / _______________________________

691 DÖNEM KARI VERGI VE DİĞER YASAL

YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI 35.200.000

691.01 Gelir Vergisi 32.000.000

691.02 Gelir Vergisi Fonu 3.200.000

370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KARŞILIĞI 35.200.000

370.01 Gelir Vergisi 32.000.000

370.02 Gelir V. Fon 3.200.000

Vergi ve Yasal Yükümlülüklerin bilanço hesabına

aktarılması

_________________________________ / _______________________________

yevmiye maddeleri yazılacaktır.

CEVAP VER