Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve

0
296

 

DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Vergi mevzuatı gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi (geçici vergi) ile yıl içinde stopaj yolu ile ödenen vergiler ve diğer yükümlülükler bu hesapta takip edilir.


Yıl içinde peşin veya stopaj yolu ile ödenen vergiler yıl sonunda tahakkuk eden yıllık vergilerden düşülür.


Yıl içinde 193. PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR hesabının borcuna yazılan bu gibi ödenmiş vergiler yıl sonunda 371. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ bilanço hesabına devredilir.


Dönem içinde geçici vergi ödendiğinde:


__________________________________ / _______________________________
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 3.000.000
193.01 Geçici Vergi 3.000.000
100 KASA 3.000.000
Geçici verginin ödenmesi

__________________________________ / _______________________________


yevmiye maddesi yazılacaktır.


Dönem sonunda ise;


__________________________________ / _______________________________

371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN
VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 27.000.000
371.01 Gelir Vergisl 27.000.000
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİIER VE FONLAR 27·000·000
193.01 Geçici Vergi

Dönem içinde peşin ödenmiş vergilerin ilgili

Hesaba devri

__________________________________ / _______________________________


yevmiye maddesi ile devredilecektir.

CEVAP VER