Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta olanlar

0
190
Resmi Gazete No 26779
Resmi Gazete Tarihi 06.02.2008

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13152

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta olanların aylıklarından, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2008 yılında % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 7/1/2008 tarihli ve 1963 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

CEVAP VER