Yenileniyor
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyon
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkari
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • K.Maraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
BIST 99.405
DOLAR 5,5979
EURO 6,2626
ALTIN 274,31

GSS Borcu İçin 3 Çözüm Yolu878 defa okundu

kategorisinde, 29 Ara 2014 - 17:19 tarihinde yayınlandı

So­ma fa­ci­ası için Mec­li­s’­e su­nu­lan Tor­ba Ka­nun ta­sa­rı­sı­na sür­priz ola­rak ek­le­nen ko­nu­lar­dan bi­ri de af dü­zen­le­me­si. “Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en kap­sam­lı af­fı­” he­nüz 2011’de­ya­pıl­mış­ken, ha­zi­ran ba­şın­da gün­de­me ge­len ye­ni af pa­ke­ti sür­priz ol­du.

Eko­no­mi yö­ne­ti­mi bi­le dü­zen­le­me­ye şa­şır­mış ola­cak ki, Sa­yın Meh­met Şim­şek ra­hat­sız­lı­ğı­nı ifa­de et­ti. Yi­ne de dev­le­te olan pek çok bor­ca kıs­mi af ge­ti­ren dü­zen­le­me Tor­ba’ya gir­di ve il­gi­li mad­de­ler TBMM’­de ka­bul edil­di.

2 MiLYON GSS’ Li BORÇLU

Tür­ki­ye­’de 1 Ocak 2012 iti­ba­riy­le zo­run­lu ge­nel sağ­lık si­gor­ta­sı (GSS) sis­te­mi baş­la­dı. Bu­na gö­re sos­yal gü­ven­ce­si ol­ma­yan va­tan­daş­la­rın ge­lir tes­ti yap­tır­ma­sı ve ge­li­ri­ne gö­re prim öde­me­si ge­re­ki­yor­du. Yüz­bin­ler­ce va­tan­daş bu tes­ti yap­tır­ma­dı fa­kat prim borç­la­rı oto­ma­tik ola­rak iş­le­me­ye baş­la­dı. Bu­gün iki mil­yon ci­va­rın­da GSS borç­lu­su bu­lun­du­ğu tah­min edi­li­yor. Bu ki­şi­le­rin hem her ay borç­la­rı kat­la­nı­yor hem sağ­lık hiz­met­le­rin­den ya­rar­la­na­mı­yor­lar.

Ye­ni ge­lir tes­ti imkânı

Tor­ba Ka­nun GSS borç­lu­la­rı için üç al­ter­na­tif çö­züm ge­ti­ri­yor; 3 Eğer hiç ge­lir tes­ti­ne git­me­di­niz ve bu se­bep­le bor­cu­nuz bi­rik­tiy­se, Tor­ba Ka­nun Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dık­tan son­ra 6 ay içe­ri­sin­de ge­lir tes­ti­ne baş­vu­ra­bi­le­cek­si­niz. Ge­li­ri­niz as­ga­ri üc­re­tin üç­te bi­rin­den az çı­kar­sa bor­cu­nuz ta­ma­men si­li­ne­cek. Ge­li­ri­niz da­ha yük­sek çı­kar­sa, bu­na gö­re he­sap­la­na­cak bor­cu­nu­zu is­ter fa­iz­siz ola­rak pe­şin is­ter­se­niz 18 tak­si­te ka­dar va­de­li öde­ye­bi­le­cek­si­niz.3 Ge­lir tes­ti­ni geç yap­tır­dıy­sa­nız, ge­cik­ti­ği­niz dö­nem­de adı­nı­za çı­ka­rı­lan bor­cu­nuz, son test so­nu­cu­na gö­re ye­ni­den he­sap­la­na­cak.

18 ay va­de­li öde­me

3 1 Ocak 2012’den son­ra ya­sal sü­re­de ge­lir tes­ti yap­tır­dı­nız fa­kat bor­cu­nu­zu öde­ye­me­diy­se­niz, yi­ne bor­cu­nu­zu fa­iz­siz ola­rak pe­şin ya da 18 tak­sit­te öde­ye­bi­le­cek­si­niz.Bu üç al­ter­na­tif­ten ya­rar­la­na­bil­mek için ya­sa­sı­nın ya­yı­mı­nı ta­kip eden ay ba­şı iti­ba­riy­le 7 ay için­de baş­vu­ru­la­bi­lir.

Prim ve vergi af kapsamında

Elbette af paketinin kapsamı sadece GSS borçları ile sınırlı değil. Af/yapılandırma paketi 30 Nisan 2014 öncesine ait olan;

*İşveren prim borçları,

*Bağ-Kur primi,

*İşsizlik sigortası primi,

*Asgari işçilik prim,

*Emeklilerin ödediği sosyal güvenlik destek primleri,

*İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,

*İdari para cezası borçları,

*Bağ-Kur’da borç sebebiyle durdurulan sigortalılık süreleri,

*Vergi borçlarını da kapsıyor.

Ancak yukarıdaki borçlar için üç ay içinde başvurmak gerekiyor.

Tarih esneyebilir

Meclis Genel Kurulu’nda Torba Kanun’un 127’nci maddesine kadar kabul edildi. Kalan 21 madde 28 Ağustos sonrası görüşülecek. Bu ertelemeden sonra kulislere yansıdığı kadarıyla borçların miladı olarak belirlenen 30 Nisan 2014 tarihinin ileriye sarkabileceği ifade ediliyor. Böyle olursa 30 Eylül’e kadar olan borçların da af kapsamına girmesi söz konusu olabilir.

Haber Editörü : Tüm Yazıları
YORUM YAZ