İşkur İl Müdürlüğü Aylık İşgücü Çizelgelerinin Web'den verilmesi zorunluluğu hakkında duyurusu

0
247

10 ve daha fazla işçi istihdam eden firmaların ilgili ayın Aylık İşgücü Çizelgesini takip eden ayın sonuna kadar İŞKUR portalı ortamında (www.iskur.gov.tr) sisteme aktarması gerekmektedir.

Ancak sistem üzerinde yapılan kontrollerde çok sayıda firmanın Aylık İşgücü Çizelgelerini sistem üyelikleri üzerinden portala kaydetmedikleri tespit edilmiştir.

Oda mensuplarınızın, sistem üyelikleri üzerinden mükellefi oldukları firmaların Aylık İşgücü Çizelgesini kontrol etmeleri, eksik ayların işlenmesi önem taşımaktadır.

Portala kaydedilen geçmiş aylara ait çizelgeler için herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır.

15 Temmuz 2011 kadar söz konusu eksik çizelgelerin sisteme işlenmesi için süre öngörülmüştür.

18 Temmuz 2011 tarihi itibariyle eksik çizelgelere muhatap firmalar için yasal işlem süreci başlatılacaktır.

Konunun önemi dolayısıyla yukarıdaki mesajın web sitenizden oda mensuplarına duyurulması, ayrıca e-posta ortamından üyelerinize iletilmesini,

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Kasım TİLKİ

İl Müdürü

CEVAP VER