Kadın çiftçi sigortalı olacak

0
307

Kadın çiftçilere yönelik farklı uygulamalar, yasal düzenlemelerle giderildi.

Sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve bir işverene bağlı olmaksızın tarımda çalışan 22 yaşını doldurmuş kadınlar sigortalı olacak. 1983'ten itibaren tarımda çalışanların sigortalılığı konusunda "22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar, kanunda sayılan diğer şartları da taşımaları halinde sigortalı sayılmışlardır." denilmekteydi. Türk Medeni Kanunu'nda aile reisliği konusunda "… Birliği eşler beraberce yönetirler…" diyen değişiklikten sonra Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'nun bazı maddeleri değiştirildi. Sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan 22 yaşını doldurmuş kadın, başka şart aranmaksızın sigortalı olacak. 22 yaşını dolduran erkekler de bu kapsamda yer alacak. İlk tescil tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlarla, 60 yaşını dolduran erkekler istekleri halinde kapsama alınacak.

CEVAP VER