Kollektif Şirket Ana Sözleşme Örneği

0
712

” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KOLLEKTİF ŞİRKETİ

KURULUŞ :

MADDE 1 :

Aşağıda Adları, Soyadları, İkametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında bir Kollektif Şirket kurulmuştur.

Kurucunun adı – soyadı

İkametgah adresi

Uyruğu

1_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

2_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ŞİRKETİN ÜNVANI :
MADDE 2 :

Şirketin ünvanı ; ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOLLEKTİF ŞİRKETİ ” ‘ dir.

AMAÇ VE KONU
MADDE 3 :

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :
MADDE 4 :

Şirketin merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İli, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ilçesi’ndedir. Adresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘dır.

SÜRE :
MADDE 5 :

Şirketin süresi tescil tarihinden itibaren ( . . . . . . ) yıldır.Ancak sürenin bitiminden onbeş gün önce ortaklar feshi yazılı olarak ihbar etmedikleri takdirde sözleşme kendiliğinden bir yıl daha uzatılmış sayılır.

SERMAYE :
MADDE 6 :

Şirketin sermayesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -TL ( . . . . . . . . . . . . . . . Türk Lirası ) ‘dır.
Sermayenin;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -TL.sı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -TL.sı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; tarafından ödenmiştir.

İLAN
MADDE 7 :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
MADDE 8 :

Şirketi idare ve temsile şirket ortağı / ortakların tek başına / birlikte şirket ünvanı altında atacağı / atacakları imzasıyla / imzalarıyla mümkündür.

KAR VE ZARARIN DAĞILIMI
MADDE 9 :

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene bilanço sonunda safi karın % de . . . . . . . . . . . . . . . ya % de . . . . . . . . . . . . . . . . . . da ait olmak üzere ve zararlar da bu şekilde ve nispetler dahilinde olmak üzere dağıtılır.

ŞİRKETİN FESHİ
MADDE 10 :

Şirket süresinin bitiminden veya daha önce ortakların oybirliği / çoğunluğuyla şirketin feshine karar verilebilir.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 11 :

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

CEVAP VER