Önceki dönem gelir ve karları

0
336

 

Önceki dönem gelir ve karları

Cari dönemden önceki döneme ait olup, hata veya unutulma nedeni ile mali tablolara aktarılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarlar 671.ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI hesabına kaydedilir.

Örnek olarak, önceki döneme ait kesilmiş bir hizmet faturasının kayıtlara alınmamış olduğu mali tabloların ve beyannamenin düzenlenmesinden sonra tesbit edilmiş olsun. Yazılacak yevmiye maddesi:

_______________________________ / _____________________________

120 ALICILAR 2.360.000

120.24 Recepler Koll.

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 2.360.000

671.01 Hizmet Gelirleri

Geçen döneme ait hizmet gelirinin kaydı

_______________________________ / _____________________________

şeklinde olacaktır. Şüphesiz geçen dönem gelire kaydedilmemiş bu tür gelirler için hem Gelir veya Kurumlar vergisi, hem de KDV düzeltme beyannamelerinin verilmesi gerekmektedir. Fatura tutarı ile ilgili gelir veya kurumlar vergisi ve KDV düzeltme beyannameleri ile ödeneceğinden yevmiye kayıtlarına KDV dahil tutarlar üzerinden kaydedilir. Vergilemesi yapıldığından cari yılda mali kar bulunurken vergi matrahından düşülür.

CEVAP VER