Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

0
291

 

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

Vergi mevzuatı gereği peşin olarak ödenen, işletmenin elde ettiği gelirlerden ödemeyi yapanlarca kesilen vergilerin ve fonların kaydedildiği hesaptır. Dönem içinde kesilen vergiler ve fonlar dönem sonunda işletmenin ödeyeceği vergilerden düşüldüğünden işletmenin vergi idaresinden bir alacağı özelliğindedir.

Peşin olarak ödenen vergiler ve fonlar bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda ödenecek vergilerden düşüldüğünde de alacaklandırılır.

Örnek olarak, işletmenin 2.000.000 TL. geçici vergi ödediğini varsayalım. Bu durumda yazılacak yevmiye maddesi:

_______________________________ / _________________________________

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 2.000.000

193.01 Ödenen Kurumlar Vergisi

100 KASA 2.000.000

2002/01 Dönemi Ödenen geçici verginin kaydı

_______________________________ / _________________________________

şeklinde olacaktır.

Daha önce açıklandığı gibi, banka işletmenin hesabına tahakkuk eden faizi geçirirken vergi ve fon kestiğinde aşağıdaki yevmiye maddesi yazılacaktır.

_______________________________ / _________________________________
102 BANKALAR 1.648.000
102.01 İş Bankası 1.628.000
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE

FONLAR 352.000
193.01 Gelir Vergisi 320.000
193.02 Fonlar 32.000
642. FAİZ GELİRLERİ 2.000.000
Ekstre mucibi tahakkuk etttirilen
faizin kaydı.
_______________________________ / _________________________________< o:p>

Dönem içinde kesilen vergiler dönem sonunda ödenecek vergilerden düşüldüğünde:

_______________________________ / _________________________________

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 5.844.000

360.01 Kurumlar Vergisi 5.760.000

360.02 Kurumlar Vergisi Fonu 84.000

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 5.844.000
193.01 Gelir Vergisi 5.760.000
193.02 Fonlar 84.000

_______________________________ / _________________________________

yevmiye maddesi yazılır.

TEILEN
Önceki İçerikStatü yedekleri
Sonraki İçerikÖdenecek giderler

CEVAP VER