Seyahat acentaları ve tarım makinalarında KDV oranı %8 uygulanacak (2008/13234 sayılı BKK)

0
229

Resmi Gazete No 26781
Resmi Gazete Tarihi 08.02.2008

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/13234

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/2/2008 tarihli ve 10793 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 36 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

CEVAP VER