Yasal Yedekler

0
300

 

Yasal Yedekler

Sermaye şirketlerinde TTK Hükümlerine göre ticari kar üzerinden % 5 1. Yasal Yedek ve dağıtılması kararlaştırılan kar üzerinden % 10 2. Yasal Yedek ayrılması gerekmektedir. Ödenmiş sermayenin %5 i oranında I.Temettü hesaplanmaktadır. Ticari kar üzerinden hesaplanan 1. Yasal Yedeklerin 5.100.000 TL., I. Temettünün dışında dağıtılması kararlaştırılan kar payının 20.000.000 TL. ve hesaplanmış olan I.Temettünün de 5.000.000 TL.olduğunu varsayalım. Dağıtılması kararlaştırılan kar payları üzerinden %15 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi kesintisi üzerinden ayrıca %10 fon payı kesilmektedir. Bu durumunda:

__________________________________ / _______________________________

590 DÖNEM NET KARI 44.400.000

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 3.300.000

360.01 Gelir Vergisi Stopajı 3.000.000

360.02 Fonlar 300.000

540. YASALYEDEKLER 7.100.000
540.01 l.Yasal Yedekler 5.100.000
540.02 2.Yasal Yedekler 2.000.000
542 OLAGANÜSTÜ YEDEKLER 12.300.000
542.01 20×1 Yılı Karı

331 ORTAKLARA BORÇLAR 21.700.000
331.01. Dağıtılacak Karlar
331.01.001 I. Temettü 5.000.000
331.01.002 II. Temettü 16.700.000
Dönem net kârından yedeklerin ve

dağıtılacak kardan vergilerin ayrılması

__________________________________ / _______________________________

şeklinde yevmiye maddesi yazılacaktır.

TEILEN
Önceki İçerikYeniden Değerleme
Sonraki İçerikYabancı Paralar

CEVAP VER