2008'de işsiz sayısı 2 milyon 611 bine çıktı, en çok işsiz Mardin'de

0
145

İşsizlik oranı 2008 yılında, bir önceki yıla göre 0.7 puan artarak yüzde 11 oldu. 2008 yıllık sonuçları itibariyle işsiz sayısı 235 bin kişi artarak 2 milyon 611 bin oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20’den yüzde 20.5’e çıktı. 2008 yılında istihdam ise 456 bin kişi artarak 21 milyon 194 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü Araştırması 2008 Yıllık Sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 2008 yılında Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yıla göre 823 bin kişilik bir artış ile 69 milyon 724 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 778 bin kişilik artış ile 50 milyon 772 bin kişiye ulaştı.
2008 yılında istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yıla göre 456 bin kişi artarak, 21 milyon 194 bin kişiye ulaştı. 2008 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı 149 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 307 bin kişi arttı.
2008 yılında istihdam edilenlerin yüzde 23.7’si tarım, yüzde 21’i sanayi, yüzde 5.9’u inşaat, yüzde 49.5’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, tarım ve sanayi sektörlerinin istihdam edilenler içindeki paylarının 0.2 puan arttığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının 0.3 puan azaldığı, inşaat sektörünün payının ise değişmediği görüldü.
2008 yılında Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 235 bin kişi artarak 2 milyon 611 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0.7 puanlık artış ile yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.8 puanlık artışla yüzde 12.8, kırsal yerlerde ise 0.4 puanlık artışla yüzde 7.2 oldu. Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puanlık artışla yüzde 13.6 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık artışla yüzde 12.3, kadınlarda ise 0.8 puanlık artışla yüzde 18.1 oldu.
 
Çalışanların yüzde 43,5’i kayıt dışı
Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yıla göre 1.9 puanlık azalışla yüzde 43.5 olarak gerçekleşti. 2008 yılında bir önceki yıla göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 88.1’den yüzde 87.8’e, tarım dışı sektörlerde yüzde 32.3’ten yüzde 29.8’e düştü.
2008 yılında Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yıla göre 0.7 puanlık artışla yüzde 46.9 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yıla göre 0.3 puanlık artışla yüzde 70.1, kadınlarda ise 0.9 puanlık artışla yüzde 24.5 old
u. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 45, kırsal yerlerde ise 0.6 puanlık artışla yüzde 51.4 seviyesinde gerçekleşti.
Hanehalkı işgücü araştırması yıllık sonuçları, istatistiki bölge birimleri sınıflaması Düzey 1 (12 Bölge) ve Düzey 2 (26 Bölge)’ye göre de verildi. 2008 yılında işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 61.1 ile Doğu Karadeniz oldu. İşgücüne katılma oranının erkeklerde (yüzde 74.5) ve kadınlarda (yüzde 48.2) en yüksek olduğu bölge yine Doğu Karadeniz oldu. 2008 yılında en yüksek istihdam artışı 120 bin kişi ile Batı Anadolu bölgesinde gerçekleşti. Buna karşılık en fazla istihdam azalışının yaşandığı bölge Orta Anadolu bölgesi oldu. Bu bölgede toplam istihdam 54 bin kişi azaldı, bu azalışın yüzde 79.6’sı tarım istihdamının azalışından kaynaklandı. Bölgelerdeki istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 60 ile Kuzeydoğu Anadolu, sanayi sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 40.1 ile İstanbul ve yüzde 39.2 ile Doğu Marmara, hizmetler sektörünün payının en yüksek olduğu bölge ise yüzde 62.5 ile Batı Anadolu bölgesi oldu.
 
İşsizliğin en yoğun olduğu bölge Güneydoğu
İ
şsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 15.8 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi olurken, en düşük olduğu bölge yüzde 5.8 ile Doğu Karadeniz bölgesi olarak belirlendi. 2008 yılında erkeklerin işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 17.3 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi iken, kadınlar için yüzde 15.6 ile Batı Anadolu ve Akdeniz bölgeleri oldu.
26 bölgenin esas alındığı Düzey 2 Bölgesel Sonuçlara göre ise, 2008 yılında işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 61.1 ile 
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgesi oldu. Bunu yüzde 56.7 ile Antalya, Isparta, Burdur bölgesi izledi. İşgücüne katılma oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 30.7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve yüzde 31.8 ile Şanlıurfa, Diyarbakır bölgeleri olarak belirlendi.
15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 18.7’sini barındıran İstanbul, toplam istihdamın da yüzde 18.5’ine sahip oldu. Toplam çalışma çağındaki nüfus içindeki payı yüzde 6.7 olan Ankara bölgesi toplam istihdamın yüzde 6.4’üne sahip bulundu. Antalya, Isparta, Burdur bölgesinin ise toplam çalışma çağındaki nüfus içindeki payı yüzde 3.6 iken, toplam istihdamın yüzde 4.4’üne sahip olduğu belirlendi. Buna karşılık, çalışma çağındaki nüfusun yüzde 3.3’üne sahip olan Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinin toplam istihdam içindeki payı yüzde 2.2 oldu.
 
Rekor Mardin’de
2008 yılında işsizlik oranının en yüksek olduğu iller yüzde 17.4 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt olurken, bunu yüzde 16.8 ile Adana, Mersin izledi. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 5.6 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan bölgesi oldu. TÜİK’in çalışması için 2008 yılında kentsel yerlerden 106 bin 129 ve kırsal yerlerden 44 bin 62 olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 150 bin 191 örnek hanehalkı seçildi. Bu hanehalklarından 129 bin 266’sı ile anket yapıldı, 20 bin 925 hanehalkına ise çeşitli nedenlerle cevaplamama formu dolduruldu. 2008 yılında cevaplamama oranı, kırsal yerlerde yüzde 12.5, kentsel yerlerde yüzde 13.2 olmak üzere, Türkiye genelinde yüzde 13 olarak gerçekleşti. 2008 yılında, örnek hanehalklarında yaşayan 15 ve daha yukarı yaştaki toplam 348 bin 380 fert ile görüşüldü.

CEVAP VER