2009 Yılı Askerlik Borçlanması Bedeli

0
319

2009 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin belli olması askerlik borçlanması bedelini de bir kez daha artırdı. Zira askerlik borçlanması bedelinin tabanı, sigortalıların talepte bulundukları tarihte geçerli asgari ücret sayılan sigorta primine esas kazanç olduğundan asgari ücretteki artış askerlik borçlanması bedeline yansıyor. Üç ay önce aylık borçlanma bedellerinin asgari miktarı geçerli aylık asgari ücretin yüzde 20’si iken yüzde 32’si olmuş ve askerlik borçlanması bedellerinde ilk artış 01.10.2008’den itibaren gerçekleşmişti. Şimdi de aylık asgari ücret miktarı 666 TL’ye yükseldiği için ödenecek en az borçlanma bedeli de aynı tarihten itibaren (Borçlanılacak her ay için en az 8,74 TL) artmış bulunuyor.

Borçlanma Bedelleri 

5510 sayılı Kanunun 4/a sigortalıları (SSK), 4/b sigortalıları (Bağ-Kur) ve 01.10.2008’den sonra ilk defa 4/c sigortalısı olanların, borçlanacakları sürelere ait aylık prim tutarları, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte geçerli asgari ücretin yüzde 32’si olurken, 1 Ekim 2008’den önce 4/c sigortalısı olanların askerlik borçlanmaları yine eski yöntemle hesaplanmaya devam edilecek.

Eski memurlar eski yöntemden

01.10.2008’den önce 4/c sigortalısı (Emekli Sandığı iştirakçisi) olanların askerlik borçlanmaları için talep dilekçelerinin Sandık kaydına geçtiği tarihteki öğrenim durumlarına göre tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenen göreve giriş, derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının başvuru tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarlar esas alınarak yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre bir aylık olarak tespit edilen miktarın borçlandırılacak olan ay sayısı ile çarpımı sonucunda toplam borç miktarının belirlenmesi uygulaması devam edecek.

Yeni aylık borçlanma bedeli

01.01.2009’dan başlayarak ilk altı ay için aylık en az borçlanma bedeli 213,12 TL olacak. Hesaplanacak borçlanma bedeli başvuruyu takiben yapılacak tahakkuktan sonra ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecek. PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihi oluyor ve ilgilinin (Eskisi gibi altı ay değil) en geç bir ay içinde bedeli SGK’ya ödemesi gerekiyor.

Artıştan kurtulmak mümkün

Sigortalının borçlanmaya esas günlük kazancının tespitinde, adi posta yolu ile gönderilen veya SGK’ya elden verilen belgenin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü veya APS olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih esas alınacağından 31.12.2008 tarihine kadar borçlanma başvurusunu iadeli taahhütlü veya APS olarak yapanlar aylık olarak 204,38 TL’den borçlanabilecekler. Örneğin 18 ay borçlanma yapacak bir sigortalı için borçlanma bedeli 01.01.2009’dan itibaren yapılacak başvurularda 157,32 TL zamlanmış oluyor. 

Daha önce başvuru yapıp da tamamen veya kısmen ödeyemeyenlerin de – şayet güne ihtiyaçları varsa – askerlik borçlanması için yıl bitmeden başvuru için davranmalarında kendileri için yarar bulunuyor.

 

Kaynak: Sözcü Gazetesi

TEILEN
Önceki İçerikTüm Vergi Beyannameleri
Sonraki İçerikMahveden E-Beyanname

CEVAP VER