2011 yılı vergi ve cezaları

0
270

 

Her yıl vergi ve ceza hadleri yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden belirleniyor.

Bu yıl için uygulanan yeniden değerleme oranı %7,7 olarak belirlendi ve vergi kanunlarında yer alan birçok maktu tutar bu oranda güncellendi. Belirlenen tutarlar ticaretler uğraşanlar yanı sıra, serbest meslek faaliyetinde bulunanlar ile tüketicileri de doğrudan ilgilendiriyor.

Gelir Vergisi tarifesi

2011 yılında elde edilecek gelirlere uygulanacak Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde olacak.

İstisna tutarları

Kira Geliri İstisnası: 2011 yılında elde edilecek ve gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilenecek olan kira gelirlerinin 2,800 TL'si vergiden istisna olacak, yani vergilenmeyecek. Bu istisnadan yararlanabilmek için kira gelirinin beyan edilmesi şart.

Basit Usul İçin İşyeri Kira Geliri: Basit usulde vergilendirilebilmek için genel şartlardan birisi işyeri için ödenen kira bedelinin belirlenen rakamları geçmemesi. 2011 yılı için bu rakam büyükşehir belediye sınırları içinde 4.600 TL, diğer yerlerde 3.200 TL olarak uygulanacak.

Değer Artış Kazancı ve Arızi Kazanç İstisnası: Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80'inci maddesinde yer alan mal ve hakların (telif hakları, ortaklık hakları vb.) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancı olarak vergileniyor. 2011 yılında elde edilen bu tür kazançların 8,000 TL si istisna olacak. Arızi kazançlarda (örneğin arızi serbest meslek kazancı) ise istisna 19,000 TL.

Fatura sınırı

2011 yılında 700 TL'yi aşan tutarlı satışlarda fatura düzenlenmesi mecburi. Yazarkasa fişi, sadece 700 TL'nin altında kalan satışlar için düzenlenebilecek. Tabii, müşteri fatura talep ederse tutar ne olursa olsun fatura düzenlenmesi mecburi.

Fatura vermeme-almama cezası

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Bu ceza, hem belgeyi düzenlemeyenlere hem de almayanlara kesiliyor. 2011 yılında da %10 oranı uygulanmaya devam edecek, fakat bu ceza 170 TL'den aşağı olmayacak. Üst sınır ise 80,000 TL olarak uygulanacak.

Fiş vermeme-almama cezası

Faturada olduğu gibi, fiş vermeyen ve almayanlara da (Perakende satış fişi, ödeme

kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu

Listesi gibi) da en az 170 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Örneğin 20 TL'lik bir alışveriş için bile fiş alınmazsa, hem alıcıya hem de satıcıya 170 TL ceza kesilebilecek. Her bir belge türü için her bir tespitte en fazla 8,000, bir yılda ise 80,000 TL ceza kesilebilecek. Sadece irsaliye düzenlenmemesi tespiti için 2011 yılında 80,000 TL ceza kesilebileceği gibi bunun yanında fiş vermeme için 80,000 TL ayrı ceza uygulanabilecek.

Eğer alıcı nihai tüketici ise, fiş alınmadığı vergi incelemesine yetkili olanlarca tespit edilmesi şartıyla tüketicilere, satıcılara kesilecek cezanın beşte biri kadar ceza kesilebilecek ve bu ceza 2011 yılında 34 TL'den aşağı olmayacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

2011 yılında artan önemli bir diğer vergi türü de arabalarımız için ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisi. 2011 yılında silindir hacmi ve yaş durumuna göre otomobiller için ödenecek motorlu taşıtlar vergisi aşağıdaki tablodaki gibi olacak.

CEVAP VER