Bağ-Kur borcu silinebilir mi?

0
305

 

Okurumuz Uğur Ayadın, "Ben 2004'ten bu yana şahıs firması sahibi olarak mükellefim. işe başlangıcım olan 2004'ten bu yana Bağ-Kur primlerimi ödemedim ve şu anda halen daha mükellefliğim devam etmekte. Bağ-Kur kurumuna bu güne dek hiç bir ödeme yapmadım. Bağ-Kur prim borçlarımın 5 yılı aşması nedeni ile sildirme imkanı olduğu bilgisine ulaştım fakat bunun detayları ile alakalı olarak sizden bilgi talep etmekteyim. bu borçlarımın silinmesi için aktif mükellefliğimin bitirmem gerekir mi? Yoksa işyerimi kapatmadan da bu haktan faydalanabilir miyim?" diye soruyor.

Normal şartlarda, Bağ-Kur sigortalılığının sona erdirilmesi halinde, prim borçları silinmemektedir.

Ancak, 30 / 4 / 2008 tarihi itibarıyla 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulacağı açıklanmıştı.

Konuya ilişkin, 5510 Sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ (14.01.2009 Çarşamba tarih ve 27110 Sayılı RG) uyarınca, prim borcuna ilişkin sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyeceği ve bu sürelere ilişkin kurum alacaklarının takip edilmeyerek, kurum alacakları arasında yer verilmeyeceği öngörülmüştür.

Dolayısıyla 30 / 4 / 2008 tarihi itibarıyla Bağ-Kur prim borçlarının 5 yılı aşması halinde silinmesi mümkündür. Aksi halde, 30 / 4 / 2008 tarihi itibarıyla Bağ-Kur prim borçlarının 5 yılı aşmaması halinde borcunuz silinmeyecektir.

Yaş bekleyene emeklilik çıktı mı?

Okurumuz Adem Saraç, "prim gün sayım doldu, fakat yaşı beklemek zorunda olduğumdan emekli olamıyorum. Yeni çıkan yasada erken emekli olabilmem için bir madde var mı acaba?" diye soruyor.

Torba Kanun'da en çok merak edilen ve okurlarımızın da en çok sorduğu soru budur. Torba Kanun'da erken emeklilik getiren veya emeklilik yaşını değiştiren bir madde yoktur.

Gün sayısı eksik olanların da eski yollardaki gün boşluklarını (askerlik, doğum, yurtdışı, usta öğretici, avukat stajyerliği süresi ve 12 Eylül borçlanmaları gibi özel düzenlemeler hariç), borçlanma ve ödeme imkanı yoktur. Yani Torba Kanun ve SGK prim affı eski yılları borçlanma hakkı sağlamıyor.

Dolayısıyla kademeli emeklilikte tabi olduğunuz yaşta emekli olabileceksiniz. torbadan erken emeklilik çıkmadı.

Torba Kanun Adıyaman'da değerlendirilecek

Son aylarda zamanımızın büyük kısmını Torba Kanun ve SGK prim affı, istihdam teşviki konularını açıklayarak geçirdik.

Yarın Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın düzenlediği Torba Kanun konulu panele sevgili ağabeyim Ekrem Sarısu ile birlikte konuşmacı olarak bulunacağız.

Konuyu hem vergi ve hem de sosyal güvenlik-iş hukuku mevzuatı açısından ele alacağız. Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun en çok ihtiyaç duyduğu istihdam teşvikleri konusunu ayrıntılı olarak konuşacak ve bölge işadamlarını konuyla ilgili bilgilendirme yapacağız.

CEVAP VER