Bağ-Kur, SSK ve Vergi Alacakları 100 Milyar TL’yi Aştı

0
195

EKONOMİK krizin de etkisiyle, Bağ-Kur, SSK primi ve vergi borcu tutarı, gecikme zamları ile birlikte 100 milyar TL’yi aştı.

BAĞ-KUR

Bağ-Kur’un, (4/b) bağımsız çalışan sigortalılardan alacakları, gecikme zammı hariç 30,9 milyar TL. Gecikme zammı ile birlikte bu tutar 50 milyar TL civarında tahmin ediliyor.

Bağ-Kur’un (gecikme zammı hariç) alacaklarının 25,2 milyar TL’si yani yüzde 82’si 20 bin TL’nin üzerinde borcu olan 655 bin 674 sigortalıya ait.

SSK

Gecikme zammı dahil 12,2 milyar TL’lik alacağın, yüzde 60’ı, 50 bin TL’nin üzerinde borcu olan 16 bin 141 işverene, yüzde 40’ı da 50 bin TL’nin altında borcu olan 1 milyon 028 bin işverene ait.

VERGİ

Maliye Bakanlığı verilerine göre, Nisan 2009 sonu itibariyle, Maliye’nin tahakkuk ettiği halde tahsil edilmemiş alacakları tutarı 30,2 milyar TL.

Tahsil edilmeyen alacaklardan, henüz vadesi gelmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gelir Vergisi vb. vergilerin ikinci taksitleri 5 milyar TL olarak göz önüne alındığında, vadesi geçen 25 milyar TL civarında vergi alacağının olduğu, gecikme zammı ile birlikte bu tutarın yaklaşık 40 milyar TL’yi bulacağı tahmin ediliyor.

BAĞ-KUR, (4/b), SSK (4/a) VE VERGİ ALACAKLARI (milyon TL)

BAĞ-KUR (Gecikme Zammı Hariç)

30.926

1479 S.K. Göre

23.616

 

2926 S.K. Göre

7.310

 

SSK (Gecikme Zammı Dahil)

12.211

50 bin TL üstü

7.340

 

50 bin TL altı

4.871

 

VERGİ (Gecikme Zammı Hariç)

30.203

   GECİKME ZAMMI (Bağ-Kur ve Vergiler için Tahmini)

35.000

KAYNAK : Sosyal Güvenlik Kurumu, Aylık İstatistik Bülteni, Mart 2009, s.34-35; Maliye Bakanlığı (www.muhasebat.com.tr) Nisan 2009 sonu itibariyle.

 

NE YAPILABİLİR?

Başlığı okuyunca “Aman af demeyin, ödeyenlerin suçu ne?” diye tepki göstereceğinizi tahmin ediyorum. Haklısınız, o nedenle “af”demiyorum.

Ancak “ekonomik kriz” olayı da bir gerçek. Bu aşamada, ödeme yönünden bazı kolaylıklar sağlanabilir.

İnsanlar çok zor durumdayken vergi, SSK, Bağ-Kur ödemeleri gündemlerinde değil.

Öncelikleri senet ve çeklerini ödemede. Onu da ödeyemeyince işler iyice karışıyor.

Bu aşamada, kriz dönemine özgü, özel bazı düzenlemeler yapılmasında yarar var. Örneğin;

1) Daha önce yapılandırılan vergi ve sigorta primi borçlarını ödemeyi aksatanlara, ödeyemedikleri taksitler için bir kolaylık sağlanıp, yapılandırmanın devam etmesi,

2) Vergi ve prim aslı alacağına dokunmaksızın, o dönemdeki enflasyon oranına göre gecikme zammını revize edip, uzun dönemli bir ödeme kolaylığı sağlanması,

3) Yıllar önce söz verildiği halde yerine getirilmeyen “Vergi affı çıkartılmayacağına dair” hükmün Anayasa’ya konulması ve bundan sonrasına, art niyetli mükellefler için bir set çekilmesi,

yönünde düzenlemeler yapılmasında yarar var.

KAÇAKÇILIK, TEMİNAT İSTEME VE DANIŞTAY’IN GÖRÜŞÜ

Danıştay’a göre, kaçakçılık suçu sayılan fiiller nedeniyle hesaplanan vergi ve ceza üzerinden
teminat, ancak vergi incelemesi yapan denetim elemanı tarafından yapılan ilk hesaplamalara göre belirtilen miktar üzerinden istenebilir. İnceleme elemanınca, teminat istenmesi yönünde herhangi bir talep olmadığı takdirde, teminat istenilmesi, hukuka aykırı olur (Danıştay 9. D., 28.1.2009 Tarih ve E.2008/761, K.2009/236).

İhtiyati haciz işleminin, teminat istenilmesini gerektiren durumların mevcut olması nedeniyle tesis edildiği durumlarda, teminat istenilmesi işleminin yasal dayanağı yoksa, ihtiyati haciz işlemi de iptal edilir (Dn. 9. D., 28.1.2009 Tarih ve E.2008/2299, K.2009/237. Danıştay kararlarının tam metni için Bkz. TIKLAYINIZ).

CEVAP VER