Belgesiz malın ÖTV'sini maliye bayiden alacak

0
257

Maliye fiili veya kaydi envanter sırasında belgesiz olarak bulundurulan malın Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) isteyecek. Böylece maliye fiili sayım yaptığı bir bayide bulduğu malın ÖTV’sini o bayiden isteyebilecek.

Mevcut mevzuatta bayi aslında ÖTV mükellefi değil. Mevcut durumda beyaz eşya üreten A firması ÖTV mükellefi ama satan bayi mükellef değildi. Bu yüzden maliye bayilerde bulduğu belgesiz malın ÖTV’sini alamıyordu.

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda çeşitli değişikliklere uğrayan amme alacaklarına ilişkin yasa tasarısına yeni eklenen bir maddeye göre fiili veya kaydi envanter sırasında maliyenin gidip bizzat yerinde denetim yaptığı hallerde belgesiz olarak bulunan malların alış belgelerinin 10 gün içinde ibrazı istenecek. 10 günlük süre içinde alış bedelleri eğer belge ibraz edilmezse (gösterilmezse) malın tespit tarihindeki emsal bedel üzerinden ÖTV vergi ziyaı cezasıyla birlikte istenecek. Ayrıca 5015 sayılı Petrol Kanunu’na göre ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan ÖTV’ye tabi malları bulundurduğu tespit edilen işyerleri adına da yine ÖTV istenecek.

Yetkililer, ÖTV’nin mükellef gruplarının otomotiv, akaryakıt, sigara, alkol, beyaz eşya gibi sektörler olduğunu, bu sektörlerde mükellefin üretici firma olduğunu söyledi. Fiili envantere ilişkin yapılan denetimlerde tespit edilen belgesiz kayıtdışı malların ÖTV’sinin bayilerin ÖTV mükellefi olmaması nedeniyle istenemediğini anlatan yetkililer, yapılan bu değişiklikle artık bayilerden de ÖTV’nin istenebileceğini kaydetti.

Tasarıda yapılan bir başka değişikliğe göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca yapılan ve net alanı 80 metrekareyi geçmeyen konutlara ilişkin idare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kâğıtlar Damga Vergisi’nden muaf olacak.

CEVAP VER