Beyanname ver üste para al

0
285

 

Mart ayında gelir vergisi beyannamesi verenler, tahakkuk eden verginin birinci taksitini de ay sonuna kadar ödemek zorundalar.

“Ancak herkes mutlaka vergi ödeyecek” diye bir olay yok.

Bazı mükellefler de üste para yani “vergi iadesi” alacaklar.

ŞİRKET ORTAKLARI

Anonim ya da limited şirket ortakları, şirket kâr dağıttığında belli bir gelir elde ediyorlar.

Kâr dağıtımı nedeniyle elde edilen gelir;

– Anonim şirket ortağı gerçek kişi yönünden “temettü”

– Limited şirket ortağı yönünden de “kâr payı” geliri oluyor. Bu aşamada;

1. Şirketin, ortağı olan gerçek kişilere kâr dağıtımı “yüzde 15 oranında stopaja” yani vergi kesintisine tabi tutuluyor.

2. Gerçek kişi ortak, payına düşen kâr payı ya da temettünün gayrisafi tutarı (yani stopaj yapılmadan önceki tutarı), 44 bin lirayı aşmışsa, yarısını beyan ediyor (Gelir Vergisi Kanunu’nun 22. maddesine göre, kâr payı veya temettünün yarısı, gelir vergisinden müstesna tutuluyor).

3. Gelirin yarısı beyan ediliyor ama daha önce dağıtılan kârın tamamı üzerinden yüzde 15 vergi kesiliyor. Hesaplanan gelir vergisinden, yüzde 15 stopaj mahsup edilince, brüt gelir tutarı 239 bin 200 liraya kadar olanlar, gelir vergisi ödemedikleri gibi, üste vergi iadesi alıyorlar.

4. Buna göre, brüt yani gayrisafi temettü ya da kâr payı geliri;

– 100 bin TL olan 3 bin 480 TL,

– 150 bin TL olan 2 bin 230 TL,

– 200 bin TL olan 980 TL, “vergi iadesi” alıyor.

İŞYERİ KİRASI

Gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verenler;

1. Bu gelirleri dışında beyana tabi başka gelirleri yoksa (tek işverenden ücret, emekli aylığı, faiz, repo, fon ve benzeri gelirler beyana tabi değil), işyeri kirasının 2010’daki yıllık gayrisafi tutarı 22 bin lirayı aştığında, bu gelirlerinin tamamını beyan ediyorlar.

2. İşyeri kirasının beyannamesi verildiğinde, hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde kiracının kestiği yüzde 20 vergi (stopaj) mahsup ediliyor.

3. Böyle olunca, 2010’da yıllık kira geliri 96 bin 680 liraya kadar olanlar, gelir vergisi ödemedikleri gibi üste “vergi iadesi” alıyorlar.

4. Buna göre, brüt yani gayrisafi işyeri kira geliri yıllık;

– 36 bin TL olan 1.890 TL,

– 60 bin TL olan 1.830 TL,

– 84 bin TL olan   730 TL.

“vergi iadesi” alıyor.

İade için vergi dairesine dilekçe verip, vergi kesintisi (stopaj) ile ilgili belgeyi de eklemek suretiyle, vergi iadesini talep etmek gerekiyor.

CEVAP VER