Bir yılda SSK’lı sayısı 1 milyon 735 bin azaldı

0
229

 NİSAN 2008’de 10 milyon 097 bin olan SSK’lı sigortalı (hizmet akdi ile çalışan zorunlu sigortalı) sayısı, Şubat 2009 sonu itibariyle 1 milyon 735 bin azalarak 8 milyon 362 bine indi.

AZALMANIN NEDENİ
 
Azalmanın iki temel nedeni var.
 
1- Yeni sosyal güvenlik yasası ile emeklilik yaşının kadınlarda 58’den 65’e, erkeklerde 60’dan 65’e yükseltilmesi nedeniyle, yeni yasanın emeklilik yaşı ile ilgili hükümleri yürürlüğe girmeden, Nisan 2008 sonuna kadar kısa süreli sigortalı olup, 58 ve 60 yaş sınırından yararlanmak isteyenler, bu avantajı sağlayıp bir süre sonra işten ayrıldılar.
 
2- Ekonomik kriz nedeniyle, eleman azaltan ya da kapanan işyerlerinin çıkardığı işçiler.
 
Kriz nedeniyle işten çıkarılan işçilerin sayısındaki büyük azalma, Kasım 2008’den itibaren, belirgin olarak göze çarpıyor.
 
AKTİF/PASİF ORANI DÜŞÜYOR
 
Aktif sigortalı dediğimiz, prim ödeyen sigortalılar ile pasif sigortalılar dediğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alanlar arasındaki makas, giderek daralıyor.
 
Örneğin kamuda; 2002’de 1.88 çalışana 1 aylık alan düşerken, makas giderek daralmış ve Mart 2009’da 1.41’e düşmüş. Bağ-Kur’lu (4/b’li) çalışanlarda 2002’de 2.71 çalışana 1 aylık alan düşerken bu oran Mart 2009’da 1.80 çalışana 1 aylık alan şeklinde gerilemiş. Kuşkusuz gerileme SSK’lı (4/a’lı) olanlarda da söz konusu.
 
Çalışanlar ile aylık alanlar arasındaki makas daraldıkça, bütçenin sosyal güvenlik yükü artıyor. Nitekim; 2008’de bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılan tutar 35 milyar TL iken, 2009’da 50 milyar TL’yi bulması bekleniyor. Bu da bütçe giderlerinin yaklaşık dörtte biri oluyor.
 
Görünen o ki; kapsamlı bir sosyal güvenlik reformu yapılmadığı sürece, sosyal güvenlik ekonomide kara delik hem de büyük bir kara delik olmaya devam edecek…

CEVAP VER