Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu

0
239

Bugünkü konumuz; ihracat, yurt dışı inşaat, onarma, montaj ya da taşımacılık yapanlarla ilgili…

Devlet Bakanımız Zafer Çağlayan, gece-gündüz demeden, o ülke benim bu ülke senin dercesine, ihracatı artırmak için çırpınıp duruyor.

O nedenle bugünkü konumuz, kendisini de yakından ilgilendiriyor.

İHRACAT-İNŞAAT

Özellikle yurt dışı bağlantılı iş yapan firmaların, işlerini yürütebilmek için “belgesiz bir takım ödemeler” yapması gerekebiliyor.

Hatta, gerekebiliyor değil gerekiyor.

“Rüşvetin belgesi mi olur?” sözündeki gibi, bu özel ödemelerin karşılığında, karşı taraftan bırakın faturayı, “iki satırlık yazı” dahi alınamıyor.

Peki ne olacak?

Sonunda bir çözüm bulunmuş.

ÇÖZÜM NE?

Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40/1. maddesinde bir değişiklik yapılmış.

Buna göre; ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın “binde 5’ini aşmamak koşuluyla” yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere, “götürü olarak” hesapladıkları gideri indirmelerine olanak sağlanmış.

“Binde 5 az değil mi?” diye düşünenler olabilir.

Ne diyelim; az veren candan, çok veren maldan!

Kanun koyucu, candan bir şekilde “Döviz cinsinden elde ettiğin hasılatın binde 5’ini gider yaz” demiş.

Buraya kadar okudunuz ama hala başlıktaki “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?” sözünü merak ettiğinizi tahmin ediyorum.

Onu da açıklayayım.

İlgili yasa maddesinde döviz olarak elde edilen hasılatın binde 5’inin “götürü” olarak gider yazılabileceği belirtildiği halde, bir tebliğ yayımlanıyor. Bu tebliğde, binde 5 götürü gider uygulaması için “harcamanın yapılmış olması gerekir. Bunun yanı sıra işletmenin mal varlığında da bir azalma meydana gelmiş olması gerekir” deniliyor. Yani; “bir harcamanın yapılması ve harcamanın yapıldığının kanıtlanması, ancak bu harcamaya ilişkin belgenin temin edilememiş olması” koşuluna bağlanmış (Bkz. 194 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği I/5).

Bakar mısınız?

“Belgesiz harcama yaptığını (örneğin rüşvet verdiğini) kanıtla” deniliyor!

Kanıtlasa, bu da hapis cezasına kadar uzanabilen ayrı bir suç.

Yasa “belgesiz yaz” diyor. Örneğin kira gelirinde yüzde 25 götürü gider gibi… Tebliğde ise yasada yer almayan koşullar getirilip; belge yok ama harcama yaptığını kanıtla, deniliyor. “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” dediğimiz işte bu!..

Maliye Bakanı ne der bilemem ama “ihracatı artıracağım” diye gece-gündüz demeden çırpınan Zafer Çağlayan Bakanımız, bunu duyarsa çok bozulur…

Hürriyet – Şükrü Kızılot

CEVAP VER