Çalışanlar 2009 Yılında Ne Kadar Asgari Geçim İndirimi Alacak?

0
288

16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2009'dan itibaren asgarî ücret brüt 666 YTL (Net 527,13 YTL) olarak belirlendiği için buna bağlı olarak çalışanların 2009 yılında Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) alacaklarına ilişkin son nokta da belirginleşmiş oldu. Bu durumda 2009 yılında çalışanlar aile ve çocuk durumuna göre aşağıdaki miktarlarda asgarî geçim indiriminden yararlanabilecekler.

 

ÇALIŞANIN AİLE DURUMU Asgari Geçim İndirimi Oranı (Yüzde – %) Aylık Asgari Geçim İndirim Miktarı (YTL)
Bekâr 50 49,95
Evli, çalışmayan eş 60 59,94
Evli, çalışmayan eş, bir çocuk 67,5 67,43
Evli, çalışmayan eş, iki çocuk 75 74,93
Evli, çalışmayan eş, üç çocuk 80 79,92
Evli, çalışmayan eş, dört çocuk 85 84,92
Evli, ücretli eş 50 49,95
Evli, ücretli eş, bir çocuk 57,5 57,44
Evli değil, bir çocuk 57,5 57,44
Evli, ücretli eş, iki çocuk 65 64,94
Evli değil, iki çocuk 65 64,94
Evli, ücretli eş, üç çocuk 70 69,93
Evli değil, üç çocuk 70 69,93
Evli, ücretli eş, dört çocuk 75 74,93
Evli değil, dört çocuk 75 74,93
Evli, ücretli eş, beş çocuk 80 79,92
Evli değil, beş çocuk 80 79,92
Evli, ücretli eş, altı çocuk 85 84,92
Evli değil, altı çocuk 85 84,92

Tebliğ ve Kanuna Göre Üst Sınırlar Farklı Kanuna göre asgarî geçim indirimine esas tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekirken Tebliğe göre üst sınır yıllık asgari geçim indirimi tutarının asgarî ücretten kesilen yıllık gelir vergisinden fazla olmama koşulu aranıyor. Bu nedenle Kanuna göre, Bakanlar Kurulu’nca indirim yapılmadığı sürece yıllık 1.198.-YTL’yi aşamayacak asgarî geçim indiriminin yıllık tutarı, Tebliğe göre ise yıllık 1.018.-YTL’yi aşamıyor.

Oransal üst sınır da yıl içinde devamlı çalışanlar için Kanuna göre yüzde 100 iken Tebliğe göre yüzde 85 olabilecek. Asgarî Geçim İndiriminde Beyan Yöntemi Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) bir ayda alınacak gelir vergisine tabi tüm istihkaklarda konu edilerek aylık ödenen gelir vergisinden mahsup edilebiliyor. 18 yaşına, öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar çocuklarla bakımı üstlenilmiş, evlat edinilmiş çocuklar da AGİ bildiriminde beyan edilebiliyor. Ana babasını kaybetmiş torunlar da beyan edilebiliyorlar. Çocuklar sosyal güvenlikçe tabi oldukları ebeveynin bildiriminde beyan edilecek.

Çalışanlar ücretli olarak çalışmayan eşlerini, emekli aylığı alıyor olsalar dahi beyan edebiliyorlar. Aylık AGİ miktarının üst sınırı çalışanın aylığından ay içinde kesilen gelir vergisi oluyor. Düşük gelir vergisi nedeniyle ay içinde kullanılamayan AGİ bedeli sonraki ayda kullanılamıyor. Bildirim Süresinde Düzeltilmeli Çalışan, aile ve çocuk durumunda AGİ oranını etkileyecek bir değişiklik olduğunda, bunu bir ay içinde işverenine bildirmek zorunda. Aksi halde işvereninin vergi zıyaına yol açmasına neden olup, bu yüzden ceza almasına neden olabilecek. Bu sebeple çalışanların özellikle iş akitleri açısından bu noktaya dikkat etmelerinde yarar bulunuyor.

Aile durumunda değişiklik olduğunda yeniden hesaplanan aylık AGİ değişikliği izleyen aydan itibaren uygulanacak. Asgarî Geçim İndirimi Uygulamasında Geçerli Asgarî Ücret  İlgili Kanun gereği takvim yılı başındaki asgarî ücret esas alınacağından 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 16 yaşından büyükler için asgarî ücretin 693 YTL (net 546,48 YTL) olarak uygulanacak olması AGİ’yi etkilemeyecek. Vergi oranı olarak da ücretli hangi vergi oranında gelir vergisi öderse ödesin AGİ yıl boyunca yüzde 15 oranı üzerinden hesaplanacak. Keza 16 yaşından küçükler için ise yılın ilk yarısında brüt 567 YTL, net 456,21.-YTL. yılın ikinci yarısında 589,50, net 472,32 YTL olarak uygulanacak olması da asgari geçim indirimini etkilemiyor.

Teşvik Kapsamındaki İllerde Çalışanlar da Asgarî Geçim İndirimi Alabiliyor Görece olarak az gelişmiş oldukları kabul edilen 49 ilde uygulanan 5084 sayılı Kanun kapsamında yatırımların ve istihdamın teşviki gereği, işyerlerinde en az 10 işçi çalıştıran gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu iş yerlerinde çalıştırılan işçiler de AGİ alabilecek.

Kaynak :Sözcü Gazetesi

CEVAP VER