“ÇEK”; NEREYE GİDİYORSUN?

0
259

  “ÇEK”; NEREYE GİDİYORSUN?

3167 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ 
               Türk Ticaret Kanunu’nun, 3167 sayılı, ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’un 711-3 maddesinde bulunan “çekim hilafım (isteğim) dışında elimden çıktı” şerhi çek ile ilgili güvenilirliği son derece kötü yönde etkilemiştir. Bu sebeple çeklerini tahsil edemeyen alacaklıların sayısı günden güne artmaktaydı. Keşideci bankaya “çekim rızam dışında elimden alınmıştır” uyarısını gönderiyor ve bu alacaklının yasal takip yapmasını önlüyordu.
                Yasada alacaklıların korunması ve mali kriz için önlem alınması kapsamında yapılan değişiklik aşağıdadır;
 
5838 SAYILI KANUN ile ÇEK HUKUKUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
28 Şubat 2009 CUMARTESİ RESMİ GAZETE Sayı:27155(Mükerrer)
KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
KANUN NO:5838 Kabul Tarihi:18/2/2009

MADDE 18- 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- 31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için bankaya ibrazı geçersizdir."
MADDE 32- (19) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 711. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 “ÇEK” NEYDİ? NE OLDU? NE OLACAK?
              
               TTK’ya göre ÇEK; Çek, bankalar tarafından çıkarılan ve hesap sahibinin bankadaki hesabından dilediği kişilere ödeme
yapmasına imkan veren bir kambiyo senedidir. Bu kanunun devamında, “çekin vadesi olmaz”, “çek görüldüğünde ödenir”, “çek bir
kredi aracı değil, ödeme aracıdır” hükümleri de yer almaktadır.
               Yapılan düzenlemeyle 31.12.2009 tarihine kadar çekin sayılan hükümleri geçersiz olmuştur. Türkiye’de 2003’den itibaren
karşılıksız çeklere hapis cezası kaldırıldıktan sonra çekler eski itimadını yitirmiştir. Eğer geçici madde – 2, 2009 yılından sonra da
yasada kalırsa çek kavramında köklü bir değişiklik ortaya çıkar. Çekin eski itibarını yeniden kazanabilmesi için yapılabilecekler;
1.      Eğer vadeli satıcı kredisi isteniyorsa çek yerine “senet” tercih edilmeli.
2.      “Çekte vade yoktur” geri gelmeli.
3.      Amaca uygun çek kesilmeli ve cezai müeyyidelerle kişilerin istismarı engellenmeli
4.      Ve zaten 711-3 ise aslında hiç olmamalı.
 
 
 
Bilgisayarlı Muhasebe Öğretmeni
Özlem YANAR
 
 

CEVAP VER