Çekte hapis kalkıyor mahkumiyetler bitiyor

0
212

Yeni Çek Kanunu’na göre; karşılıksız çek kullanana hapis değil para cezası verilecek. Çek borcunu faiziyle ödeyene dava açılamayacak, mahkum edilenler ise serbest kalacak 
Çek yasasıyla ilgili mağduriyetler sona eriyor. Takvim’in gündeme getirdiği, ‘Çek yasasının yeni TCK’ya uyumu sağlanmadığı için 31 Aralık 2008 tarihinde hükmünün kalktığı ve mahkumların tahliye edilmesi’ yolundaki iddialar sonrası doğan hukuki boşluk, yeni yasayla doldurulacak. Yasa, karşılıksız çekte hapis cezasını kaldırırken, borcunu ödeyenler için de dava açılmasının önünü kapatıyor. Borcunu ödeyenler mahkum olsa bile serbest kalacak. Hükümetin Meclis’e sevk ettiği yeni Çek Yasası’ndan bazı önemli başlıklar şöyle: 

Hapis cezasına sınırlama: Karşılıksız çek kesenler para cezasını öderse, daha önceden benzer bir suç işlemiş olsa bile hapse girmeyecek. Çekin karşılığını faiziyle yatıranlar hakkında dava açılmayacak. Mahkumiyet hükmü verilmişse mahkeme bütün sonuçlarını ortadan kaldıracak. Ama çek kullanma yasağı uygulanacak. Bu kurala uymayanlar da 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. 

Para cezası geldi: Karşılıksız çek verenlere 150 bin lira para cezası kesilecek. Çekin miktarı 150 bin liradan fazla ise verilen ceza da en az çek bedeli kadar olacak.

Banka 474 lira ödeyecek: Çek karşılıksız çıkarsa, çek hesabı açan banka, alacaklıya her çek yaprağı için 474 lira ödeyecek. Bankalar, çek hesabı isteyenleri ayrıntılı incelemeye tabi tutacak. 

Bankalara yaptırım: Bankalar çekin karşılığını zamanında ödemezse, her gün için binde 3 faiz ödeyecek. Çeklerin süresinde ödenmesini sağlayacak bir sistem oluşturulacak ve çekler elektronik ortam üzerinden işleme konulabilecek.

Çekler ikiye ayrılıyor: Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte çekler, tacir ve tacir olmayan kişilerin çekleri olmak üzere ikiye ayrılacak. 

İnternette yazılacak: Kredi kartı borçluları gibi karşılıksız çek verenler de kara listeye alınacak. Çek kullanma yasağı verilen kişiler Merkez Bankası tarafından listelenecek. Bu liste yine Merkez Bankası tarafından internetten teşhir edilecek.

Takvim gündeme taşıdı
Karşılıksız çekten dolayı binlerce kişinin mağdur olduğunu TAKVİM gündeme getirdi. Yine Çek Yasası’nın yeni TCK’ya uyumlu hale getirilmediği için 31.12. 2008 tarihi itibariyle hükmünün kalktığı yönündeki tezleri de TAKVİM yazarak tartışmaya açtı. Başta Prof. Adem Sözüer ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya olmak üzere, bu tezi savunanların görüşleri sonrasında birçok mahkemeden tahliye kararı çıkmaya ve davalar düşmeye başladı. Yargıtay kararı beklenirken, hükümet Çek Kanunu Tasarısı’nı Meclis’e sunarak konuyu kökten çözdü. Tasarı yasalaştığında hapis cezaları kalkmış olacak.

İşte o maddeler
MADDE 5- : … Karşılıksız çek kullanan kişi hakkında şikayet üzerine her bir çekle ilgili olarak bin beşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Hükmedilecek para cezası çekin karşılıksız kalan miktarından az olamaz… 
MADDE 6- : Karşılıksız kalan çek bedelini kanuni faizleriyle birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine, mahkumiyet hükmolunmuşsa bunun ortadan kaldırılmasına karar verilir….

Yüzlerce mektup
Gazetemize Türkiye’nin her bölgesindeki hapishanelerden yüzlerce mektup yağıyor. Mağduriyetlerini anlatan işadamları ve esnaf, "Yıllarca vergilerimizi verdik. Krizde çeklerimizi ödeyemedik. Hapse girdik. İşyerlerimiz kapandı, çalışanlarımız itsiz kaldı, ailelerimiz peritan oldu. Oysa dışarıda olsak borcumuzu da öder ekonomiye katkı yapardık. Bu kanun değişmeli" mesajını verdi.

Takvim

CEVAP VER