Emekli Sandığında hizmet ihyası

0
257

Daha önceki soruma cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim, ancak cevabınızda da belirttiğiniz gibi işten ayrılma tarihimi yanlış yazmışım. Ben 06.07.1969 doğumlu bir bayanım. 21.07.1989 yılında devlet memuru olarak göreve başladım,15.02.1995 tarihinde çocuğumun olması nedeniyle işten ayrıldım. Dokuz yıl ara verdikten sonra 08.01.2004 yılında tekrar görevime başladım, halen görevime devam etmekteyim.
Bu tarihlere göre Emekli Sandığı’ndan kaç yaşında emekli olacağım? Mesleğe Ağustos 2001 (1995 yılında ayrılış) tarihinden önce ara vermem ve 2004 yılında tekrar başlamam 46 yaş olan emeklilik yaşımı değiştiriyor mu? Emeklilik hesaplanmasında benim işe girdiğim tarih olan 1989 yılı göz önüne alınmıyor mu? İkinci kere görevime döndüğüm 2004 yılı itibariyle mi yaş hesaplaması yapılıyor?
Gülay Dinç

Emekli Sandığı’na tabi olarak 5 ila 10 yıl arasında hizmeti olan kamu görevlilerinin, herhangi bir nedenle (istifa, müstafi, görevden çıkarılma vb) kamu görevinden ayrılmaları halinde, Sandıkla ilgileri kesilir ve o tarihe kadar aylık ve ücretlerinden kesilerek Sandıkta birikmiş kesenekleri faizsiz olarak kendilerine ödenir (5434 s. ESK Md. 87,88).
Sandıkta birikmiş keseneklerin, istihkak kesp edildiği tarihten itibaren beş yılsonuna kadar alınmaması veya yazı ile müracaat edilerek aranılmaması halinde Sandık lehine zaman aşımına uğrar (5434 s. ESK Md. 117).
Kesenek iadesi ve toptan ödeme yapılanlarla, kesenekleri Emekli Sandığı lehine zaman aşımına uğrayanlardan tekrar emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye atananların hizmetleri ihya ediliyor, yani canlandırılıyor (5434 s. ESK Md. 102). 
Hizmet ihyası için Emekli Sandığı’na başvuru yanında, zaman aşımına uğrayan keseneğin faizsiz, kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılan tutarların ise alındığı tarihten yatırılacağı tarihe kadar hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte Emekli Sandığı adına yatırılması gerekiyor.
21.07.1989 tarihinde başlayıp 15.02.1995 tarihine kadar devam eden Emekli Sandığı hizmetiniz 5 yıldan fazla. Ayrıca Devlet memuriyetinden ayrıldığınız tarih ile ikinci kez memuriyete başladığınız tarih arasında 5 yıldan fazla süre geçtiği için ilk çalışma döneminize ilişkin hizmetlerinizin yeniden canlandırılması, başka bir anlatımla ihya edilmesi gerekiyor.
Bunun için de ilk çalışma döneminize ilişkin keseneklerinizi geri aldıysanız, iade edilen tutarın alındığı tarihten yatırılacağı tarihe kadar hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte; kesenek iadesi almamışsanız zamanaşımına uğramış kesenek tutarını faizsiz olarak Emekli Sandığı adına yatırmanız gerekiyor.
Hizmet ihyası yaptığınız veya yapacağınız varsayımıyla emeklilik durumunuza baktığımızda, 23.05 2002 tarihi itibariyle hizmet süreniz 5 yıl 6 ay 24 gün (bu aynı zamanda ilk çalışma döneminize ilişkin hizmet süreniz oluyor). 23.05.2002 tarihi itibariyle 20 yıllık hizmet süresini doldurmanıza 14 yıldan fazla 15 yıldan az süre kalmış oluyor. Bu durumda emeklilik yaşınız maalesef değişiyor ve 46 değil 53 yaş oluyor. Buna göre 53 yaşınızı dolduracağınız 06.07.2022 tarihinde emekliliğe hak kazanıyorsunuz.
Emeklilik durumunuza SSK açısından baktığımızda, 46 yaşınızı doldurduğunuzda SSK’dan emekli olursunuz. Bunun nedeni ise 23.05 2002 tarihi itibariyle SSK açısından sigortalılık sürenizin hesaplanmasında, ilk defa memuriyete başladığınız 21.07.1989 tarihi dikkate alınırken, Emekli Sandığı açısından fiili hizmet sürenizin dikkate alınıp, boşta geçen sürelerin dikkate alınmaması. Diğer yandan SSK’dan emekli olabilmeniz için son 3,5 yılda SSK’ya prim ödemeniz, isteğe bağlı SSK sigortalısı olabilmeniz için de SSK’ya en az 1080 gün prim ödemiş olmanız gerekiyor.

Yatırım indirimi 2006 yılında kaldırıldı

Son değişiklere göre yatırım indirimindeki uygulamalarda ne tür değişiklik olmuştur? 100 bin YTL’lik bir makine yatırımı yapılması durumunda belgesiz yatırım indiriminden faydalanmamızın koşulları nelerdir? Bu makine yatırımını sadece amortisman yoluyla mı itfa edebiliriz yoksa farklı şekillerde kurum kazançlarından (yatırım indirimi yoluyla) indirme imkanımız var mıdır?
İbocan

Yatırım indirimi uygulaması, 1.1.2006 tarihinden itibaren 5479 sayılı Kanun ile kaldırıldı. Gelir Vergisi Kanununa 5479 sayılı Kanunla eklenen geçici 69. madde ile de gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi tutarı ile 1.1.2006 tarihind
en önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak yapılacak yatırımlar için geçiş hükümleri düzenlendi.
Buna göre, makine yatırımınızla ilgili olarak yatırım indirimi istisnasından yararlanmanız mümkün değil. Yatırım bedelini ancak amortisman yoluyla itfa edebilirsiniz.

 

CEVAP VER