Emlak Verginizi Ödediniz Mi

0
227

 ÖDEMEDİYSENİZ telaş etmeyin. 30 Mayıs 2009 akşamına kadar süresi var. Ancak siz yine de son günleri beklemeyip, uygun bir zamanda ödeyin.

Gayrimenkulün emlak vergisine esas değeri, 2009 yılı için yüzde 6 oranında arttı. Demek ki ödeyeceğiniz vergi de geçen yıla göre yüzde 6 arttı.

 

 

EMEKLİLER VE İŞSİZLER

Brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konuta sahip emekliler, işsizler, ev hanımları ve özürlüler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emlak vergisi ödemeyecekler.

Bu avantajdan yararlanacak olan işsizlerin, ev hanımlarının ve emeklilerin (emekli aylıkları dışında) 19.800 TL’yi aşmayan menkul sermaye iradı (faiz, repo, fon kâr payı, temettü vb.) gelirlerinin olmaması gerekiyor.

EN ÇOK MERAK EDİLENLER

HİSSELİ EV

Brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanacak.

BİRDEN FAZLA EV VEYA HİSSE

Birden fazla konut ya da birden fazla hisseye sahip olunması halinde indirimli vergi oranı uygulanmayacak. Çünkü, sıfır oranlı emlak vergisi tek bir mesken için geçerli.

BİZZAT OTURMA ŞARTI

İndirimli bina vergisi uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle sahip olduğu tek meskeni kiraya verip başka bir meskende kirada oturanlar için de, şartları taşımaları kaydıyla indirimli bina vergisi oranı uygulanacak.

En çok soru aldığımız bu konuya ilişkin olarak 31.12.2003 Tarih ve 25333 üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan, tam metnine BURADAN‘dan ulaşabileceğiniz açıklamanın ilgili kısmı aşağıdaki gibi:

“İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip oldukları tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir.”

YAZLIKLAR

Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık evler için indirimli bina vergisi uygulanmıyor.

Ancak mükellefler bu evlerde sürekli oturmakta olup, başka evleri de yoksa, sürekli oturdukları bu evleri için emlak vergisi ödemezler.

İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ

İndirimli orandan yararlanma şartlarını taşıyanlar örneğin; emekliler, işsizler ve ev hanımları, Türkiye’deki 200 m2’yi geçmeyen tek evin sadece intifa (yararlanma) hakkına sahip olmaları durumunda da emlak vergisi ödemezler.

HER İKİSİ DE EMEKLİ EŞ                                         

Eşlerden her ikisi de kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alıyorsa ve bu emekli aylıkları dışında başka gelirleri yoksa, ortak olarak sahip oldukları Türkiye sınırları içinde bulunan 200 m2’yi geçmeyen tek konutları için veya aynı nitelikteki birer evleri için indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulanır 

 

CEVAP VER