Geçmiş yıllarda kira gelirini beyan etmemiş olanlara müjde

0
248

Kira geliri elde ettiği halde bunu vergi dairesine hiç bildirmemiş olanlar için büyük bir fırsat bulunmaktadır.

Bunun için kira geliri elde edenlerin 6111 Sayılı Kanun'dan yararlanmak için müracaat süresi sonuna kadar ikametgâhları yönünden bağlı bulunmaları gereken vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.

6111 Sayılı Kanun hem vergi borcu hem de vergi ihtilafı bulunanlar için büyük kolaylıklar getiriyor. Ama kanunda bir madde var ki o da bugüne kadar gelirini vergi dairesine hiç bildirmemiş olanlara adeta piyango vurması anlamına geliyor. Elbette bu tür af mahiyetinde düzenlemeler ilgili dönemlerde vergi ödevini yerine getirmemiş olanlar için çok büyük avantaj getirmektedir. Bu böyle kanunların doğasında vardır. Yani ister borcunu zamanında ödememiş veya ödeyememiş olanlar, ister vergi durumunu vergi dairesi bilgisine sokmadan bugüne kadar gelebilmiş bulunanlar olsun hepsi kanundan belli ölçüde avantaj elde ederler.

Bugüne kadar vergiye tabii faaliyeti olduğu halde bunu vergi dairesine bildirmeksizin gelmiş olanlar elbette çok büyük avantaj sağlamaktadırlar. Konuyu anlatmak için yazının başlığında belirttiğimiz gibi kira geliri elde etmiş olanları değerlendirelim. Yani 2006-2009 yılları arasında kirada bir veya daha fazla evi olduğu halde ve yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda belirttiğimiz tutarların üzerinde yıllık konut kira geliri elde etmiş olup bu gelirleri için ilgili yılların mart aylarında veya daha sonra hiç beyanname vermemiş olanların nasıl avantaj sağladıklarını anlatalım.

Yıllar Beyanı gerekmeyen yıllık kira geliri tutarı TL.

2006 2200

2007 2300

2008 2400

2009 2600

Bu kişiler anılan yıllara ilişkin elde ettikleri kira geliri tutarı ne olursa olsun 6111 Sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi ile getirilen ve aşağıdaki tabloda görülen tutarları yıllar itibarıyla asgari gelir vergisi matrahları olarak beyan etmek ve üzerinde %20 oranında gelir vergisini peşin veya yıllık bazda toplam tutarın %5'i oranında artırımlı olarak 36 aya kadar taksitle ödeyebileceklerdir. Bu durumda kendileri hakkında hiç kimse belirtilen yıllara ilişkin ilave bir vergi veya ceza talebinde bulunamayacaktır.

Yıllar Beyan edilecek asgari matrah TL. Ödenecek Vergi Tutarı (% 20) TL.

2006 1.910 382

2007 2.064 412,8

2008 2.244 448,8

2009 2.446 489,2

Bu mükellefler için de matrah artırımında bulunulması gereken son tarih 2 Mayıs 2011 tarihidir. Yani bu tarihe kadar vergi dairesine kağıt ortamında baş vurarak yukarıda belirtilen asgari matrahlar üzerinden %20 oranında vergi hesaplatmak suretiyle 2010 yılı hariç geçmiş tüm yıllardaki yükümlülükten kurtulmuş olacaklardır.

Bu mükellefler 2010 yılında da aynı şekilde kira geliri elde etmişlerse, bu yılda elde ettikleri kira gelirlerini de 25 Mart akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri halinde, beyanname yasal süresinde verilmiş olacağından kendilerine herhangi bir vergi veya ceza tarhiyatı yapılmayacaktır. Burada görüleceği üzere geçmiş yıllarla ilgili matrah artırımı yapılması gereken süre 2 Mayıs 2011 tarihinde son bulacağı halde 2010 yılı için 25 Mart akşamı son tarih olmaktadır.

Mükellefler dilerlerse hem geçmiş yıllara ilişkin matrah artırımlarına ilişkin bildirimlerini hem de 2010 yılı beyannamelerini 25 Mart akşamına kadar verebilirler. Bu durumda 2010 yılına ilişkin verginin birinci taksitini mart ayının son gününe kadar ödemeleri gerekirken; matrah artırımına ilişkin tutarları peşin veya taksitle ödeme taleplerine bağlı olarak, mayıs ayının son gününe kadar ödeyebileceklerdir.

Yukarıda kira geliri elde edenler için yaptığımız açıklamalar ilgili yıllarda gelirlerini hiç beyan etmemiş tüm gelir vergisi mükellefleri bakımından geçerlidir. Tek farklılık gelir türüne göre asgari matrah tutarlarıdır. İlgili yıllarda beyanname vermiş olup bu beyanlarındaki eksiklik vs. nedeniyle matrah artırımında bulunmak isteyen mükellefler de bu yıllara ilişkin matrahlarını asgari matrah tutarlarının altında kalmamak üzere ilgili yıllar için belirlenen oranda artırmak suretiyle matrah artırımı hükümlerinden yararlanabilirler. Bu mükelleflere vergi borcu ve ihtilafı bulunmamak kaydıyla artırdıkları matrahlar üzerinden %20 yerine %15 vergi oranı uygulanacaktır.

Osman ARIOĞLU

oarioglu@bugun.com.tr

Bugün

CEVAP VER