Götürü ihracat Gideri

0
222

 


4108 sayılı yasa ile ihracatçılara ihracatla getirdikleri döviz bedelinin %05 ini götürü gider olarak yazma imkanı getirilmiştir. İhraç edilen mal ve hizmet bedellerinden döviz olarak getirilen tutarın %05 i gider olarak yazılabilmektedir.

İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetinde bulunan mükellefler bu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hasılatın %05 ini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları gideri vergi matrahlarından indirebilirler.

Yurt dışında belgelenemeyen harcama yapıldığında:

_______________________________ / _____________________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 12.000.000

689.02 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

689.02.004 Yurtdışı harcamalar

196 PERSONEL AVANSLARI 12.000.000

196.02 Yurtdışı Seyahat Avansları

Belgesiz yurtdışı harcamalarının kaydı

_______________________________ / _____________________________

yevmiye maddesi yazılacaktır.

Dönem sonunda götürü ihracat gideri hesaplanarak kanunen kabul edilmeyen giderlerden düşülecektir.

_______________________________ / _____________________________

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 87.000.000

760.05 İhracat Pazarlama Giderleri

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE

ZARARLAR 87.000.000

689.02 Kanunen Kabul Edilmeyen

Giderler

689.02.04 Yurtdışı harcamalar

%05 harcama kapsamına giren ödemelerin

gider hesabına aktarılması

_______________________________ / _____________________________

İhracattan elde edilen döviz bedellerinin % 05 inin gider olarak yazılabilmesi için ödemelerin nakit hareketine bağlanması gerekir. Diğer bir ifade ile harcamanın yapıldığının nakit hareketiyle isbatlanması gerekir.

TEILEN
Önceki İçerikHisse Senedi ve Tahviller
Sonraki İçerikGelir Tahakkukları

CEVAP VER