IMF istedi, vergi denetiminde tek çatı başlıyor

0
244

Gözden geçirme çalışmalarını tamamlamak üzere geçen hafta sonu Türkiye’ye gelen IMF’nin gündeme getirdiği taleplerden "vergi denetiminde tek çatı uygulaması" hayata geçiyor.

 

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısında, Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Değikliği Tasarısı’nın imzaya açıldığını belirterek, Türkiye’de denetim elemanlarının çok başlılık arzettiğini, tasarıyla tüm denetim elemanlarını tek kurul altında toplamayı amaçlayan bir düzenleme yaptıklarını söyledi.

Hükümet Sözcüsü Çiçek, dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nda doğrudan bakana bağlı bir Maliye Teftiş Kurulu, bir de Hesap Uzmanları Kurulu bulunduğunu hatırlattı. Çiçek, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesi içerisinde merkezde gelirler kontrolörleri, taşrada vergi denetmenleri olduğunu, kadro sayısına bakıldığında; Maliye Teftiş Kurulu’nda 127 Maliye Müfettişi, 300 hesap uzmanı ve 316 da gelirler kontrolörü olmak üzere toplam 743 denetim elemanı bulunduğunu ifade etti. Çiçek, taşrada ise vergi dairesi başkanlıkları emrinde 2 bin 779 vergi denetmeni bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye’de denetimler bu çerçevede yapılıyor. Bunların hepsini tek çatı altında toplayan bir düzenlemeyi getiriyoruz. Böylece istiyoruz ki bu farklılıklardan kaynaklanan bir kısım sıkıntılar ortadan kalkmış olsun" diye konuştu.

Geçen hafta sonu Türkiye’ye 19’ncu stand by’ın kalan gözden geçirmelerini tamamlamak üzere gelen IMF, gözden geçirmelerin tamamlanması için sosyal güvenlik reformunun TBMM Genel Kurulu’nda çıkmasını ve vergi denetiminin tek çatı altında toplanmasını istiyordu.

 

Veraset gidiyor intikal kalıyor

Çiçek, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun Yürürlükten Kaldırılmasıyla İlgili Tasarı’nın da imzaya açıldığını dile getirerek, bu tasarıyla Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun yürürlükten kaldırılacağını söyledi. Çiçek, ekonomik gelişmelere paralel olarak zaman zaman vergi kanununda değişiklikler yapıldığını, veraset yoluyla intikal eden malların vergiye esas alınacak değerleri üzerindeki bir kısım tespitlerden kaynaklı mükellefle Maliye arasında ihtilaflar çıktığını söyledi. Çiçek, "Bu durum hem intikal yapılmasını geciktirmekte, işin malikiyle fiilen kullananlar arasında sıkıntılara ve bir çok hukuki uyuşmazlıklara sebebiyet vermektedir. Bütün bu uyuşmazlıklara rağmen acaba bu sıkıntıları çekmeye değer mi diye baktığımızda astarı yüzünden pahalı olan bir kanun haline gelmiştir. Dolayısıyla bu kanunu yürürlükten kaldıran bir düzenlemedir" dedi.

Tasarıyla veraset vergisi kaldırılacak, intikal vergisi ise gelir vergisi içine alınacak.

Çiçek, TBMM’de Sosyal Güvenlik Reformu ile ilgili yasa tasarısının da görüşüldüğünü anımsatarak, bu tasarının ardından 301’in gündeme gelebileceğini, davaların açılma iznin ise Cumhurbaşkanına verilmesi yönünde bir kanaat oluştuğunu kaydetti. 

CEVAP VER