İsteğe bağlı SGK’lı için af var mı?

0
298

Okurumuz Nesibe Şahin, “4/b sayılan isteğe bağlılar için de geriye dönük borçları ödeyip emekli olabilme şansı var mı? 4/b’ye yapılan SGK affı ile emekli olabilmenin mümkün olduğunu, hatta SGK anlaşmalı banka kredisiyle ödenebilir mi?”diye soruyor.

Başta esnaf, sanatkâr, tüccar, sanayici ve iş adamı olmak üzere, bir çok kesimin hem vergi, hem de SGK borçları torba kanunla yapılandırma kapsamına alındı.

Torba Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ancak, sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden önce 3 ay üst üste isteğe bağlı sigorta primini yatırmayanların isteğe bağlı sigortalılığı sona erdirilmekteydi. Üç ay üst üste yatırılmaması söz konusu olmuş ise isteğe bağlı sigortalılık devam etmiş olacağından bu kişiler için Torba Kanun kapsamında borçların ödenmesi mümkün olabilecektir. Yine, isteğe bağlı sigortalılık; sigortalının ölümü halinde prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinden, prim borcunun hak sahiplerince 12 ay içinde ödenmemesi veya hak sahiplerinin talebi halinde en son primi ödenmiş ayın sonundan itibaren sona ermektedir. Dolayısıyla 1.10.2008 tarihinden sonraki süreler için de sigortalılık sona ermemişse aftan yararlanılmak suretiyle TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak borç tutarı güncellenerek taksitle ödenebilecektir. Bu şekilde isteğe bağlı sigortalılığı devam etmeyenlerin eski yıllardaki gün boşluklarını ödeyemezler. Sona ermiş isteğe bağlı sigortalılığın primlerini bugüne kadar ödeyemezler.

Resul Kurt / Star

CEVAP VER