İşverenin defter saklama süresi 10 yıla çıkıyor

0
298

İşverenlerin defter saklama süreleri kademeli olarak artırıldı. Buna göre işverenler, işyeri ve alt işveren işyerleri ile ilgili tüm defter ve belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına göstermek üzere ilgili bulundukları takvim yılından başlamak üzere kademeli artarak 10 yıl süreyle saklamak zorunda olacak. Ancak bu 10 yıl saklama süresi 2013 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu saklama süresi 2008 yılı için 5 yıl, 2009 yılı için 6 yıl, 2010 yılı için 7 yıl, 2011 yılı için 8 yıl, 2012 yılı için 9 yıl olacak. Kamu idarelerinde ise işveren konumunda bulunan kamu idareleri ise defter ve belgelerini 30 yıl süreyle saklamak zorunda olacak. Ancak bu durumda olanlar için saklama süresi 2008 yılı için 5 ve sonraki yıllar için kademeli olarak artarak 2033 yılında 30 yıla ulaşacak.

 

SSK'lılar hastanelerde fark ücreti öderken dikkat edin!

7 yaşındaki oğlum parmağını incittiğinden dolayı SGK ile anlaşması olan özel bir hastaneye götürdük. SSK'lı olduğumuzu beyan ettik. 10 YTL katılım payı ödedik. Ortopedi Doktoru röntgen ve kan sayımı istedi. El röntgeni için 30 YTL, Kan sayımı için 20 YTL para istediler ben çocuğum durumu için bu parayı ödedim. Ancak b
unların çok olduğunu ve katılım payı ödediğimi ve bunların niçin istendiğini sorduğumda işletme gideri ve katılım payının bu tutar olduğunu söylediler. Yapılan işlem doğru mu? Bilgi verirseniz memnun olurum A.Y/İstanbul

Sevgili okurum oğlunuza geçmiş olsun. SGK'nın yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliğine göre hastanelerde ayakta muayene ve tedaviler için hastalardan yüzde 30 katılım payı alınmaktadır. Bu katılım payı paket fiyat üzerinden SGK tarafından belirlenmektedir. Röntgen ve kansayımı için paket fiyat içinde 10 YTL ücret ödediniz. Bunun dışında sizden tahliller için yeniden katılım payı istenmemesi gerekmektedir. Sizin işleminizde hastane bir hata yapmıştır. Tahliller ve röntgenden SGK'nın ödediği paket fiyat dışında sözkonusu ekstra tutarları hastanelerin istememesi gerekmektedir.
İstenirse de sizin ödememeniz gerekmektedir.
Bu durumları SGK'ya şikayet edebilirsiniz.
Sevgili okurlarım, hastanlerde ödediğiniz fark ücretlerini sorgulayınız. İşletme parası veya gideri aldı altında ekstradan bir tutar ödemeyin.

 

Erdal Aydın

CEVAP VER