Maliyenin Anketinden İndirimlerin Vergileri Artıracağı Çıktı

0
230

Haftalardır, vergi oranlarının indirilmesi tartışılıyor.İş çevrelerinin temsilcileri, akademisyenler, esnaf ve tüccarlar, vatandaşlar neredeyse herkes, vergi oranlarında indirim yapılmasını istiyorlar. Daha ötesi, yapılacak indirimin, ekonomiyi olumlu yönde etkileyeceğini, piyasalarda canlanma yaratacağını belirtiyor, geçmişten somut örnekler veriyorlar.

Peki… Olayın karşı tarafı olan Maliye Bakanlığı’nın, vergi oranlarında yapılacak indirimler konusunda yaptığı "Mükellef Eğilimleri Araştırması"nın sonuçları ne acaba?

VERGİ ÖDEMEYİ TEŞVİK

Maliye Bakanlığı, bir süre önce "Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010" başlığı altında bir araştırma raporu hazırladı.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan "Bakan Sunuşu" başlığı altında, bu çalışmanın; "gerek kurumlar arası gerekse toplumsal mutabakatın sağlanmasına yönelik olarak atılan ilk, önemli ve kapsamlı bir adım olduğunu, ülke ekonomisine rehberlik edeceğinden ve kayıtlı ekonomiye geçişte oldukça önemli fonksiyon üstleneceğinden emin olduğunu" belirtiyor.

Önümüzdeki günlerde, diğer tespitlerini de açıklayacağımız "Eylem Planı"nda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi oranlarının indirimi konusunda "Mükellef Eğilimleri Araştırması"na da yer verilmiş.

Tablodan da fark edeceğiniz gibi; vergi mükelleflerinin büyük çoğunluğu yani yüzde 71.7’si "vergi oranlarında yapılacak indirimlerin, vergi ödemeyi teşvik edeceği" görüşünde.

Bilgisine başvurulan mükelleflerden yüzde 19.5’inin görüş belirtmediği araştırmada, vergi oranlarında indirim yapılmasının, vergi ödemeyi teşvik etmeyeceği düşüncesinde olanların oranı ise sadece yüzde 8.8.

Görüldüğü gibi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, "Vergi Uygulamaları Karşısında Mükellef Eğilimleri Araştırması" da, vergi oranlarında yapılacak indirimlerin, vergi ödemeyi teşvik edeceği sonucunu ortaya koyuyor.

GEÇMİŞTEKİ ÖRNEKLER

Geçmişteki bazı örnekler de, araştırma sonuçlarını doğruluyor. Birkaç örnek verelim.

Sofra şarabındaki yüksek oranlı ÖTV, bu yıl aşağı çekildi. Sofra şarabındaki yüzde 70’likkayıtdışı üretim ve satışta, büyük bir gerileme oldu.

Kurumlar Vergisi oranı, 2006’da yüzde 30’dan 20’ye indirildi. İndirim sonrası kurumlar vergisi tahsilatı, yüzde 24 artarak, hedefin üzerine çıktı.

2001 krizinde; beyaz eşya ve otomobilde iki ay için KDV indirimi yapıldı. Sonuçta satışlar beyaz eşyada yüzde 89, otomobilde yüzde 200 arttı. Doğal olarak vergi gelirleri de arttı.

Özetle, vergi oranlarındaki indirim konusunda IMF’ye değil, Türkiye gerçeklerine bakmakta yarar var… 

Şükrü Kızılot

 

Hürriyet

CEVAP VER