Merkez Bankası haftalık verilerini açıkladı

0
252

Katılım bankaları hariç bankaların kredi hacmi Şubat ayı sonu itibarıyla geçen bir haftada 6 milyar 643,6 milyon lira artarak 320 milyar 976,7 milyon liradan 327 milyar 620,4 milyon liraya çıktı.

26 Şubat itibarıyla mali kesime verilenkredilerin yaklaşık 4 milyar 908,9 milyon lirası mevduat bankaları, 2 milyar 584,1 milyon lirası da kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluşuyor.

Mali olmayan kesime verilen kredilerin dağılımına bakıldığında da 34,3 milyon lirasının Merkez Bankası, 307 milyar 242,3 milyon lirasının mevduat bankaları, 12 milyar 850,7 milyon lirasının da kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluştuğu görüldü.

Bankalardaki kredi hacmi 26 Şubat tarihi itibarıyla şöyle oldu; 

           (bin lira)

     TARİH     KREDİ HACMİ

     30.01.09  281.167.148

     27.02.09  280.241.578

     27.03.09  278.841.626

     24.04.09  276.646.421

     29.05.09  282.796.658

     26.06.09  285.180.979

     31.07.09  285.113.654

     28.08.09  286.106.095

     25.09.09  288.524.553

     30.10.09  298.862.532

     26.11.09  306.225.081

     31.12.09  314.965.002

     22.01.10  313.873.647

     29.01.10  316.913.932

     05.02.10  317.832.232

     12.02.10  319.709.071

     19.02.10  320.976.724

     26.02.10  327.620.360

Bankalardaki toplam mevduat Şubat ayı sonu itibarıyla geçen bir haftada rekor bir artış olan 12 milyar 314,4 milyon lira artarak 474 milyar 159 milyon liraya çıktı.

Bankalardaki toplam mevduat 12 Şubat tarihi itibarıyla 461 milyar 844,5 milyon lira idi.

Aynı dönemde TL cinsinden mevduat 309 milyar 181,9 milyon liradan 319 milyar 601,2 milyon liraya, yabancı para cinsinden mevduat 145 milyar 117 milyon liradan 145 milyar 928,2 milyon liraya
çıktı.

Şubat sonu itibarıyla 8 milyar 629,5 milyon lira olan bankalararası mevduatın ise 5 milyar 88,8 milyon lirası Türk Lirası, 3 milyar 540,8 milyon lirası da yabancı paradan oluştu.

Bankalardaki mevduatın dağılımı şöyle: (bin TL)                                      

 

             Bankalardaki Yabancı       Bankalardaki TL             Toplam 

     TARİH       Mevduat                    Mevduat                 Mevduat

     ——-   ——————       ——————      —————-

     30.01.09    136.263.174                 268.915.303           409.697.293 

     27.02.09    138.701.118                 275.546.025           418.920.455 

     27.03.09    142.294.006                 271.802.298           419.903.608 

     24.04.09    143.548.256                 268.218.534           417.149.069 

     29.05.09    143.515.914                 269.140.332           418.460.812 

     26.06.09    142.165.514                 277.649.842           426.280.918 

     31.07.09    140.432.689                 280.831.268           427.907.641 

     28.08.09    144.589.691                 277.042.975           429.153.633 

     25.09.09    147.716.621                 280.891.346           435.909.288 

     30.10.09    147.955.052                 285.785.225           441.630.518 

     26.11.09    147.028.379                 295.443.328           449.855.503 

     31.12.09    147.440.058                 307.591.359           463.967.485 

     22.01.10    146.793.839                 306.744.271           460.438.503 

     29.01.10    147.765.520                 305.643.288           460.295.817 

     05.02.10    144.804.848                 305.392.070           458.104.227

     12.02.10    145.995.627                 309.947.250           463.190.213

     19.02.10    145.116.956                 309.181.951           461.844.518

     26.02.10    145.928.188                 319.601.224           474.158.963   

Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı 5 Mart itibarıyla geçen bir haftada 1 milyar 907 milyon lira artarak 129 milyar 719 milyon liraya çıktı.

Bankalardaki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 26 Şubat tarihi itibariyle 129 milyar 161,3 milyon lira idi.

Bunun 93 milyar 857,2 milyon lirası tüketici kredilerinden yaklaşık 35 milyar 861,8 milyon lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Merkez Bankası verilerine göre, 5 Mart itibariyle konut kredileri 44 milyar 292,3 milyon lira, taşıt kredileri 3 milyar 973,3 milyon lira, diğer krediler 45 milyar 591,6 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin yaklaşık 33,5 milyar lirası kamu bankaları, yaklaşık 40,6 milyar lirası özel bankalar ve 19,7 milyar lirası da yabancı bankaları içeriyor.

TL cinsinden bireysel kredi kartlarının 14 milyar 436,4 milyon lirası taksitli, 21 milyar 380,4 milyon lirası taksitsiz kredi kartından oluştu.

doğum, ölüm, hastalık ve evlilik gibi konularda kullandıkları izinleri artıran Devlet Memurları Kanunu’nda bir de cezai düzenleme var.

Başbakanlık’ta hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan kanun tasarısı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda çalışan lehine önemli değişiklikleri getirirken, tasarının disiplin cezalarına yönelik bölümünde ise şartlar eskisine göre ağırlaştırılıyor.

Tasarıda; yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyonlara bilgi veya demeç veren, usulsüz şikayette bulunan memurların brüt maaşlarının sekizde birine kadar "aylıktan kesme" cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

Böylece mevcut yasada "kınama" cezası ile cezalandırılan basına demeç veya bilgi verme yasağı ağırlaştırılmış oluyor. Tasarıya göre 2 kere aylıktan kesme cezası alan memurların, daire başkanı ve daha yukarısında bir göreve gelemeyeceği de karara bağlanıyor.

Tasarıda devlet memurlarının, tatil gününde bile amirlerinden izin almadan şehir dışına çıkabilmelerine yönelik bir değişiklik ise öngörülmüyor. Memurların izin alma zorunluluğu tasarıda korunuyor.

YAŞADIĞI ŞEHRE MAHKÛM

Özellikle kadın ve özürlü memurların gözetilmesinin öngörüldüğü tasarıya göre hamile olan kadın memurlar, rapor almaları halinde hamileliğin başından itibaren, 24 haftadan sonra ve doğumu takip eden bir yıl içinde ise her durumda gece nöbeti tutmayacak ve vardiyaya bırakılmayacak. Özürlü memurlara ise isteği dışında hiçbir zaman gece nöbeti yazılamayacak.

Doğum, ölüm ve evlilik izni artıyor

Tasarıda memur lehine bir diğer önemli avantaj da doğum, ölüm ve evlilik izinleriyle ilgili. Tasarıya göre karısı doğum yapan memura verilen 3 günlük babalık izni 10 güne, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü durumlarında 5 gün olan izinler ise 7 güne çıkacak. Tasarıda anne adayı memur için verilen doğum sonrası 8 haftalık ücretli iznin; annenin doğum sırasında vefatı halinde babaya verilecek. Tasarıda; memur bakmadığı takdirde hayatı tehlikeye girecek olan birinci dereceden akrabalarının ağır bir kaza geçirmesi ya da tedavisi uzun süren hastalığa yakalanması halinde, rapor alarak 3 aya kadar ücretli izin alabilmesine imkan tanınıyor.

 

CEVAP VER