Miras kalan arsayı müteahhide verene müjde

0
278

HEM de ne müjde!

Miras kalan ya da bağışlama yoluyla (ivazsız) edinilen arsayı, müteahhide kat karşılığı verenler, aldıkları daireleri ne zaman ve kaç liraya satarlarsa satsınlar, gelir vergisine tabi olmayacaklar.

Miras kalan eski binayı müteahhide verenler de bunun yıkılıp, yerine yeni bina yapılması sonucu edindikleri daire ve dükkanları sattıklarında, gelir vergisi ödemeyecekler.

DAYANAĞI NE?

Siz sormadan ben açıklayayım.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bu konuda bir sirküler yayımladı.Sirkülerdeki açıklama ve örnek aşağıdaki gibi:

“Gayrimenkullerin, ivazsız şekilde (yani miras ya da bağış yoluyla) edinilmesi, değer artışı kazancının konusuna girmemektedir. Bu çerçevede, ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir, değer artış kazancı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

ÖRNEK: Bay (B), veraset yolu ile intikal eden iki katlı ahşap binayı, yıkılıp yerine yeni bir bina yapması ve bu yeni binadan kendisine iki adet daire verilmesi karşılığında, müteahhide vermiştir. Bay (B) müteahhitten kat karşılığı aldığı iki adet daireyi, teslim aldığı yıl içinde satmıştır.

İvazsız olarak (veraset yoluyla) iktisap edilen gayrimenkulün, cins tashihi yapılarak kat karşılığı verilmesi halinde, ‘ivazsız iktisap edilme’ niteliği değişmeyeceğinden, gayrimenkulün satışından elde edilen gelir de değer artış kazancına tabi olmayacaktır (MB. GİB. GV. Sirküleri/76, 25 Mart 2011 Tarih ve GVK-76/2011-2 sayılı.Tam metni için Bkz. www.yaklasim.com”

OLAY NETLEŞTİ

Danıştay’ın öteden beri verdiği kararlar; veraset yolu ile edinilen arsanın müteahhide kat karşılığı verilmesi karşılığı alınan dairelerin, dört yıl (1.1.2007’den itibaren 5 yıl) içinde satılmasından elde edilen kazancın “değer artış kazancı” olarak, gelir vergisine tabi olmayacağı şeklindeydi (Örneğin; Dn. 4.D. 30.06.2004 Tarih ve E.2004/310, K.2004/1618; Dn. Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı 22.04.2005 Tarih ve E.2004/310, K.2005/146).

Maliye Bakanlığı’nın görüş ve uygulaması ise aksi yönde olduğu için konuyla ilgili ciddi sorunlar ve ihtilaflar ortaya çıkıyordu. Birkaç gün önce bu konuda önemli bir gelişme oldu.

Maliye Bakanlığı 25 Mart 2011 tarihli bir sirküler yayımladı ve “miras kalan ya da bağış yolu ile edinilen arsanın, kat karşılığı müteahhide verilmesiyle edinilen dairelerin satılması olayının, ‘değer artış kazancı’ olarak vergilendirilmeyeceğini” açıkladı.

Böylece Danıştay kararları doğrultusundaki yaklaşımla önemli bir sorun giderilmiş oldu.

VERGİ İNCELEMELERİ BUGÜN BİTİYOR AMA

TORBA Yasa’dan önce başlanılan vergi incelemelerinin tamamı en geç bugün bitirilip, vergi dairesine teslim edilecek. Bitirilemeyen incelemelere gelince;

– Torba Yasa’dan yani 25 Şubat 2011’den önce başlanılan ancak tamamlanamayan incelemelere 1 Nisan 2011’den 2 Mayıs 2011 akşamına kadar ara verilecek.

– 31 Mart 2011 akşamına kadar, matrah artırımı yapılan 2006-2009 dönemini kapsayan vergilerle ilgili olarak 3 Mayıs 2011’den itibaren de vergi incelemesi yapılamayacak.

– 31 Mart akşamına kadar matrah artırımı yapmayan ancak 1 Nisan – 2 Mayıs 2011 tarihleri arasında matrah artırımı yapanların, Torba Yasa’dan önce başlanılan vergi incelemeleri (artırdıkları vergiler yani GV-KV-KDV ve stopaj 2006-2009 dönemi yönünden) 3 Mayıs 2011’den itibaren de yapılmayacak. Yani incelemeden vazgeçilecek.

– 2 Mayıs 2011’e kadar matrah artırımı yapmayanların, daha önce bırakılan vergi incelemelerine, 3 Mayıs 2011’den itibaren devam edilecek.

Şükrü Kızılot / Hürriyet

CEVAP VER