Müteselsil borçlulara Bakanlıktan müjde var!

0
294

Af kanunu ile gecikme zamları önemli ölçüde hafifletiliyor, bazı cezalar tamamen kaldırılıyor.

Böylece devlet borçları ödenebilir hale getiriliyor. Bu af kanununun iyi ve gerekli tarafı.

Ama bir de eksik taraf var.

Bu eksikliği ilk defa bu köşeden yine sizlerle paylaşmıştım.

10 Aralık 2010 tarihli “Af tasarısındaki önemli bir eksiklik” başlıklı yazıda, o zaman tasarı halindeki af kanununun müteselsil sorumluluk nedeniyle mağduriyet yaşayanlara yönelik bir düzenleme içermediğine dikkat çekmiştim.

Müteselsil sorumluluk, kamu alacağının güvenceye alınmasına yönelik düzenlemelerden birisi.

Şirketlerin kanuni temsilcileri, yani anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde ise müdürler, şirketlerin kamu borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.

Ayrıca, müdür olmasalar dahi, limited şirketlerin ortakları kamu borçlarından şirketteki payları oranında sorumlu olurlar.

Yani şirketin yarısına sahip olan bir ortak, borcun yarısından da tüm malvarlıklarıyla sorumludur.

Bu düzenlemeden dolayı pek çok insan bugün mağdur.

Şirkette işler iyi gitmemiş, vergiler sigortalar ödenememiş, yüksek gecikme zammından dolayı bu borçlar büyümüşte büyümüş. Hacizler yolda…

Bu durumdaki kişiler kendi paylarına isabet eden borçlar için bu kanundan yararlanabilmeliydiler.

Tasarı nihayet yasalaştı ve 25 Şubat tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ancak ne yazık ki bu eksiklik giderilmemişti.

*****

Bu durumdaki mağdurlara müjdemiz var.

Yasa ile çözülmeyen bu sorunu Bakanlık çözüyor.

Bana göre Bakanlığın bu konuda yetkisi de yok. Ancak, gerçekten cesaretli bir adım atılıp, takdire şayan bir inisiyatif kullanılıyor.

Kanunun uygulanmasına ilişkin esasları ve uygulama detaylarını düzenleyen tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde değerlendirmeye açıldı.

Tebliğde bu konuda bir düzenleme yer alıyor.

Buna göre sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar için yapılandırmaya ilişkin düzenlemelerden yararlanabilecekler.

Düzenlemede yeminli mali müşavirlerde unutulmamış. Mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunan yeminli mali müşavirler de yapılandırmaya ilişkin düzenlemelerden yararlanabilecekler.

Adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde ortakların şirketin borçları dolayısıyla müştereken ve müteselsil sorumluluğunun bulunması nedeniyle şirket adına tarh edilen vergi ve cezalar ile hesaplanan gecikme zammı ve gecikme faizleri için ortaklık adına Kanun hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunuyor.

*****

Düzenlemelerden yararlanabilmek için en geç 2 Mayıs akşamına kadar alacaklı daireye başvurmak gerekiyor. Ödemeler ise 30 Mayıs’ a kadar yapılabilir.

İsteyenler 6, 9,12 ya da 18 taksitte ödeyebilirler. Taksit istenildiğinde yıllık yüzde beş civarında faiz ekleniyor.

Atilla DÖLARSLAN / Gözlem

metin2 pvpmetin2 pvp serverler

CEVAP VER