Örnek tablolarla mali affın ayrıntıları

0
294

Trafik cezalarından su faturalarına, Gelir Vergisi'nden KDV'ye kadar yeniden yapılandırma kapsamına giren borçlarda yüzde 50'ye varan oranlarda indirime gidiliyor. Borçlar kuşa dönüyor

Faiziyle birlikte 100 milyar liraya ulaşan vergi barışında kamunun vazgeçtiği alacaklar da netleşiyor. Devlet her 100 lira gelir vergisi alacağının 31 lirasını siliyor

Faiziyle birlikte yaklaşık 100 milyar liraya ulaşan vergi ve prim alacaklarında vatandaşa, ödeme kolaylıklarının yanında bazı avantajlar da sunuluyor.

Devlet, 50 bin liralık KDV alacağının 10 bin lirasından vazgeçerken, 4 bin liralık gelir vergisi borcu 2 bin liraya düşüyor.

İşçiden işverene, öğrenciden ev kadınına, özürlülerden sanatçılara kadar geniş bir yelpazeyi ilgilendiren düzenlemelerle önemli kolaylıklar getiriliyor.

GELİR VERGİSİ BORCUNUZ KUŞA DÖNECEK!

Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşların öncelikle alacaklı idareye başvurması gerekiyor. Dökümünü bile istemekte korktuğunuz vergi borcunuz yeni düzenleme ile kuşa dönecek.

ÖRNEK: 26 Ocak 2008 vadeli 2 bin 500 lira gelir vergisi süresinde ödenmemiş. Yasanın yayımlandığı tarihe kadar 2 bin 50 lira gecikme zammı hesaplanmış.

Bu tarihten itibaren toplam borç 4 bin 550 lira'dır. Vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak. Ödenecek toplam 3 bin 119 lira tutarın yasada öngörülen sürede ödenmesi durumunda, 1.431 liralık alacaktan vazgeçilecek.

BORCUNUZ SIFIRLANABİLİR!

Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezalarının yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçiliyor. Yasanın yayımlanmasından önce cezalara karşılık kısmi ödeme yapılmasında ödenmemiş kısım yasadan yararlanılacak.

ÖRNEK: Mükellefe, yaptığı satışa ilişkin fatura vermemesinden dolayı 160 lira özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve ceza ihbarnamesi 3 Mayıs 2010'da tebliğ edilmiş. Ceza itirazsız kesinleşmiş. Mükellef başvuruda bulunursa bu tutarın 80 lirası silinecek. Kalan 80 liralık özel usulsüzlük cezasının tahsilinden da vazgeçilecek.

TECİLLİ BORÇLAR DA KAPSAMDA

Vergi borcu tecil edilmiş veya tecil şartlarına uygun ödeniyorsa geriye kalan taksitler için yasadan yararlanılabilecek. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacak.

Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanmış ve tahsil edilmiş olduğundan, ödenmiş kısım ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak

ÖRNEK: Mükellef tarafından 26 Ocak 2010 tarihinde ödenmesi gerekin 10 liralık vergi zamanında ödenmemiş. 8 Aralık 2010'da tecil talebinde bulunulmuş. Gecikme zammı dâhil 11 bin 631 lira borcu olduğu tespit edilmiş 10 ayda 10 eşit taksitte tescili öngörülmüş.

Mükellef ilk dört taksitini zamanında ödemiş, İlk 4 taksit ile birlikte 107.02 lira faiz ödenmiştir. Kalan 6 taksitin toplamı 6 bin 978 lira olup yasadaki süre ve şekilde ödenmesi ile bin 386 liralık gecikme zammından vazgeçilecek.

VERGİLENDİRME DÖNEMİ 15 GÜN OLANLAR

VERGİLENDİRM
E döneminin bitim tarihi ve bildirim verme süresinin son günü Aralık 2010 ayı ve öncesine rastlayan dönemler de af kapsamına giriyor. Ancak bildirim süresinin son günü Ocak 2011'e gelen düzenlemeden yararlanamıyor.

ÖRNEK: 1-15 Aralık 2010 vergi dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine yönelik ÖTV borcunun beyanname verme süresinin son günü Aralık ayına rastladığında kapsama giriyor. Ancak 16-31 Aralık vergilendirme dönemi ise beyanname verme süresi Ocak 2011'e geldiği için kapsama girmiyor.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI YARIYA İNDİRİLİYOR

Örnek: Geçen yıl belge basım görevi ile ilgili bildirim ödevini yerine getirmeyen matbaaya 570 lira özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve ceza 17 Ocak 2011'de tebliğ edilmiş.

Mükellef dava süresinin son günü 16 Şubat'ta vergi dairesine müracaat etmiş. Cezanın üçte biri düşürülerek, kalan 380 liraya ceza işletilmiş ve mükellefe bunu 16 Mart'a kadar yatırması bildirilmiş. Başvuruda bulunulması durumunda 380 liralık bu cezada yüzde 50 indirimle 190 liradan vazgeçilecek.

İHTİLAFLI DOSYALARA KOLAYLIK

Yasa ile vergi mahkemeleri ve Danıştay'daki vergi ve cezalara da kolaylık sağlanıyor. Bu vergilerin yüzde 50'si kaldırılıyor, geriye kalan yüzde 50 için ödeme yapılacak.

Cezanın tamamı silinirken, gecikme faizi alınmayacak. Verginin kalan yüzde 50'si de TEFE/ ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanacak. Ödemeler için de 36 aya kadar taksit imkânı sunulacak.

UZLAŞAN YAŞADI, YÜZDE 20 İNDİRİM KAZANACAK

Yasa'nın yayımlandığı tarihten itibaren vergi ve cezalara karşı uzlaşma talebinde bulunanların vergi aslının yüzde 50'si silinecek. Vergi cezası, gecikme faizinin tamamı silinecek. Geriye kalan yüzde 50 vergi borcu da gecikme faizi yerine TEFE/TÜFE oranlarına göre hesaplanacak.

ÖRNEK: 24 Mayıs 2010 tarihinde verilmesi gereken KDV beyannamesi süresinde verilmemiş. İnceleme sonucu 50 bin lira KDV tarh edilmiş.

Ayrıca verginin bir katı tutarında da vergi ziyaı cezası kesilmiş. Buna yönelik ceza ihbarnamesi 25 Kasım 2010'da mükellefe tebliğ edilmiş. Mükellef 10 Aralık'ta uzlaşma talep etmiş ve 9 Şubat 2011 uzlaşma günü olarak verilmiş.

Buna göre, KDV 40 bin lira, vergi ziyai cezası 5 bin lira, gecikme faizi 5 bin 580 lira olmak üzere toplam 50 bin 580 lira ödeme yapması gerekiyor.

Yasa kapsamında ise toplam 40 bin 824 liralık borcun öngörülen zamanda ödenmesi durumunda toplam 10 bin 580 liralık alacaktan vazgeçilecek.

Sabah

CEVAP VER