Sosyal güvenlik sistemi kadını ne kadar düşünüyor?

0
235

 Sosyal güvenlik sistemimizin kadınlarımız için bazı özel düzenlemeler getirdiği genel olarak hepimiz tarafından bilinmektedir. Anneler Günü münasebetiyle bu haftaki yazımızda kadınların sosyal güvenlik sisteminde sahip olduğu farklı hakları açıklayacağız…


Doğum yapan kadınlar borçlanma yaparak 4 yıl daha erken emekli olabilmektedir 
1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren reform ile kadın sigortalıların; ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum yaptıkları tarihten itibaren geçen en fazla 2 yıllık süreleri, bu sürede adlarına prim ödenmemiş olması kaydıyla ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlanabilmektedirler.
Söz konusu düzenleme ile doğum nedeniyle çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kalan kadın sigortalılara doğumdan sonra sigortasız geçirdikleri belli süreleri borçlanarak hizmet olarak değerlenme imkanı sağlanmıştır.
Sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresinde adına prim ödenmemiş olması kaydıyla bu sürelerle birlikte toplam 2 yıllık süre borçlandırılabilmektedir, prim ödenmiş ise bu süreler 2 yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılabilecektir.

Kadınlar, erkeklerden daha fazla yaşamalarına rağmen daha erken emekli olmaktadır!
Ülkemizde ortalama hayat süresinin kadınlarda 74 erkeklerde 69 olduğu istatistiklerde yer almaktadır. 8/9/1999 tarihinden önce işe giren bir bayan emeklilikte kademeli geçişe tabi olmakla birlikte erkeklerden 5 yıl, bu tarihten sonra işe girenlerse 2 yıl daha önce emekli olmaktadır. 

Kadın kaç yaşında olursa olsun yetim sayılmaktadır 
Ölen sigortalının erkek çocuklarına üniversite okumaları şartıyla en çok 25 yaşına kadar aylık bağlanmaktadır, bu yaştan sonra aylığının devam edebilmesi için erkek çocuğun malul sayılmayı gerektirecek kadar işgücü kaybı olması gerekmektedir. Ancak bayanlar evlenmediği veya kaç yaşında olursa olsun dul kaldığı sürece ölüm aylığından yararlanabilmektedirler. Ana/babasından dolayı aylık bağlananlara Genel Sağlık Sigortası kapsamında Kurumca sağlık yardımı yapıldığından ilerleyen yaşlarda sağlıktan ücretsiz yararlanmanın ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Malul çocuğu bulunan kadın sigortalılara erken emeklilik hakkı
Yürürlüğe giren reform ile getirilen yeni bir düzenlemeye göre; başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu olan ve emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların 1 Ekim 2008’den sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. Malul çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, 1 Ekim 2008’den ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen Sağlık Kurulu Rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri prim ödeme gün sayısına eklenir ve emeklilik yaş hadlerinden indirilir.

Yurt dışı borçlanması yapacaklarda çalışma şartı aranmamaktadır
Erkeklerin yurt dışında geçen süreleri borçlanarak emekli olabilmesi için hizmet akdi kapsamında fiilen bir işte çalışması ve bunu belgelendirmesi gerekirken; kadınlar için böyle bir şart bulunmamaktadır. Kadınlar 18 yaşını doldurduktan sonra yurt dışında geçen sürelerin tamamını veya diledikleri kadarını herhangi bir şart aranmaksızın borçlanabilmektedir.
Şerif Akçan

Türkiye

 


 

CEVAP VER