Statü yedekleri

0
297

 

Statü yedekleri

Ana sözleşme gereği ayrılan yedeklere STATÜ YEDEKLERİ den­mektedir. Statü Yedekleri, Yasal Yedekler ve Olağanüstü Yedekler gi­bi alacaklandırılarak muhasebeleştirilmektedir.

Örnek olarak, işletmenin ana sözleşmesinde elde edilen karların %10 unun dağıtılmayarak işletme bünyesinde tutulacağı belirtilmiş olsun.

Bu durumda yazılacak yevmiye maddesi aşağıdaki gibidir:


__________________________________ / _______________________________

590 DÖNEM NET KARl 44.400.000

540 YASAL YEDEKLER 5.100.000

540.01 I.Yasal Yedekler 5.100.000

541 STATÜ YEDEKLERİ 4.440.000

541.01 20X1 Yılı Karı

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 34.860.000

542.01. 20×1 Yılı Karı

Geçen dönem karının olağanüstü yedeklere devri

__________________________________ / _______________________________

CEVAP VER