Ticari Borçlar

0
283

 

Ticari Borçlar

Bir ticari borç ortaya çıktığında örnek olarak;

__________________________________ / ___________________________

153 TİCARİ MALLAR 1.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV 180.000

191.01 Alış KDV 180.000

320 SATICILAR 1.180.000

320.02 İnza A.Ş. 1.180.000

Kredili mal alınışı

__________________________________ / _______________________________

şeklinde kaydedilecektir.

Borçtan düşülmek üzere borç senedi verildiğinde:

__________________________________ / _______________________________

320 SATICILAR 4.400.000
320.03 Elça A.Ş. 4.400.000
321 BORÇ SENETLERİ 4.400.000
30.10.20×1 Vad. Senet 2.000.000
30.11.20×1 Vad. Senet 1.400.000
30.12.20×1 Vad. Senet 1.000.000
Borca mahsuben borç senedi verilmesi

__________________________________ / _______________________________


şeklinde olacaktır.


Borç senetleri düzenlenirken %0 7,5 oranında damga puluna tabidir. Damga pulu ile ilgili harcama;


__________________________________ / _______________________________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 300.000
770.03 Damga Pulu 300.000
100 KASA 300.000
Damga pulu alınıp kullanılması

________________________________ / ______________________________


şeklinde muhasebeleştirilecektir. Eğer, işletmede daha önceden alınmış ve 108.DİĞER HAZIR DEĞERLER hesabında bir alt hesap olarak "Damga Pulu" hesabına kaydedilmiş damga pulları varsa bu durumda Kasa hesabının yerinde Damga Pulu Stoku hesabı yer alacaktır.

Borçlar ve vadesi gelen borç senetleri ödendiğinde bu hesaplar
borçlandırılarak kapatılırlar.

__________________________________ / _______________________________

320 SATICILAR 500.00

320.02 İnza A.Ş. 500.000
100 KASA 500.000
Yapılan ödemenin kaydı

__________________________________/ _______________________________


__________________________________ / _______________________________ .
321 BORÇ SENETLERİ 2.000.000
30.10.20×1 Vad. Senet 2.000.000
100 KASA 2.000.000
Ödenen borç senedinin kaydı
__________________________________ / _______________________________

CEVAP VER