Torba yasa hapis cezasını kaldırıyor mu?

0
291

Torba yasa, “Cumhuriyet döneminin en kapsamlı af yasası” diye açıklandı.

Böyle olunca, çok kişi “Bu yasa acaba benim sorunuma da çözüm getiriyor mu?” diye merak ediyor.

Merak edilenler arasında “Vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle hapis cezası istemiyle yargılananlar” da var.

HAPİS CEZASI KALKIYOR MU?

Okuyucularımız ısrarla soruyorlar;

“Torba yasaya göre matrah artırımı yaparsak, ceza mahkemelerinde kaçakçılık suçu nedeniyle devam eden yargılamamız sona erecek mi?”

Soruları önce tek tek yanıtlamaya kalkıştım ama arkası kesilmeyip giderek artınca, yazı konusu yapmaya karar verdim.

Önce bir cümle ile soruları yanıtlayalım;

Matrah artırımı yapılması, vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle hapis cezası istemiyle devam eden yargılamaları ortadan kaldırmıyor.

Peki.. kaçakçılık suçu işleyenlerin, Torba Yasa’dan yararlanmak suretiyle vergi mahkemeleri ya da Danıştay’da devam eden davalarından vazgeçmeleri halinde ne olacak? Örneğin 1 milyon lira vergi, 3 milyon lira ceza dava konusu yapılmış. Vergi, ceza ve hapisle ilgili durum ne olacak?

Onu da yanıtlayalım?

Devam eden davalar, hangi aşamada olursa olsun, 3 milyon liralık ceza sıfırlanacak.

Vergi mahkemesi aşamasında verginin yüzde 50’si kalkacak. Olay Danıştay’a intikal etmişse duruma göre farklı uygulama var. Vergi mahkemesi kararı mükellefin lehine ise verginin yüzde 80’i kalkacak. Aleyhine ise, vergide indirim yapılmayacak. Ceza mahkemesindeki yargılama ise devam edecek.

PEKİ, KALKAN HAPİS NE?

Onu da açıklayalım.

– Sahte belge kullanan,

– Kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen,

– Kapsamı itibariyle yanıltıcı belge kullanan,

– Defter ve kayıtlarda muhasebe hilesi yapanlar,

– Defter ve belgeleri tahrif edenler ya da gizleyenler,

matrah artırımından yararlanabilecekler. Buna göre, Gelir, Kurumlar, KDV, Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) vergileri yönünden matrah artırımı yapılması halinde, artırımın yapıldığı tarihten sonra, artırım yapılan yılların yani 2006-2009 yıllarının, defter ve belgeleri, bu vergiler yönünden incelenemeyecek. Böyle olunca ilave bir vergi ve ceza istenmeyecek. Ayrıca, “Kaçakçılık suçu” nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak, hapis cezası uygulanması da istenemeyecek. İşte kalkan hapis cezaları, bununla ilgili..

Ancak, karşıt incelemeden kaynaklanan

tespitlere ilişkin olarak kaçakçılık suçu nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılamayacağı konusu açık değil.

Hemen belirtelim, bu uygulama daha önce sonuçlanmış olan ya da şu anda devam eden incelemeleri kapsamıyor. Ancak, mart sonuna kadar matrah artırımı yapanların, devam eden incelemelerinin 31 Mart 2011’e kadar sonuçlandırılıp, vergi inceleme raporunun vergi dairesine teslimi gerekiyor. Aksi halde örneğin 1 Nisan’dan itibaren, incelemeye devam edilemeyecek.

DÜZENLEYENE YOK

– Sahte belge düzenlediği,

– Defter kayıt ve belgeleri yok ettiği,

25 Şubat 2011 tarihinden önce herhangi bir şekilde tespit edilmiş olanlar matrah artırımı uygulamasından yararlanamayacaklar.

Özetle sahte belge düzenleyene, defter kayıt ve belgelerini yok edenlere taviz yok…

Şükrü KIZILOT/Hürriyet

CEVAP VER