Ücretsiz izin ve raporlu süreler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı?

0
267

Bir yıl raporlu olan personelin kıdem tazminatı hesaplanırken kesinti yapılır mı? Aynı olay ücretsiz izinlerde nasıldır? Fatih Doğru

 

İşçinin kıdemi, işe başladığı tarihten iş sözleşmesinin sona erdiği tarih arasındaki süredir. İşçinin istirahat süresinin altı haftayı aşmayan kısmının kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

 

Ancak, işçinin istirahat süresinin altı haftayı aşan kısmı kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacaktır.

 

İşçi raporlu iken iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde fesih rapor süresi sonunda hüküm doğuracağından işçinin kıdemi rapor süresi sonuna kadar ileriye götürülmelidir.

 

Yargıtay, işçilerin tutukluluk süresi (Yarg.9.HD.26.1.1984, E.1983/8858, K.1984/500) ve ücretsiz izin süresinin (Yarg.9.HD.16.1.1996, E.1995/24545, K.1996/62) kıdem süresine dahil edilmeyeceği görüşündedir. Aşağıda iki adet Yargıtay kararı verilmiştir.

 

TC Yargıtay

 

9. Hukuk Dairesi

 

E. 2004/27343,K. 2005/15958,T. 9.5.2005

 

. Kıdem tazminatı

 

. Ücretsiz izin

 

Özet: Davacı işçinin istemi ile gerçekleşen ücretsiz izin ve çalışılmayan bu sürenin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması ve bu süre için ikramiye alacağının hesaplanması hatalıdır.

 

TC Yargıtay

 

9. Hukuk Dairesi

 

E. 2005/11079, K. 2005/33074, T. 11.10.2005

 

. Ücretsiz izin

 

. Kıdem tazminatı

 

Özet: Kıdem tazminatı hesabında davacı işçinin talebi üzerine kullandığı ücretsiz izin sürelerinin dahil edilmesi doğru değildir. Davalı işveren ile dava dışı şirketler arasında işyeri devri, işçi nakli veya asıl işveren alt işveren ilişkisinin olup olmadığı araştırılmadan davacı işçinin dava dışı şirkette çalıştığı süreler yönünden davalı işverenin sorumlu tutulması doğru değildir.

 

SSK ölüm aylığında 900 prim günü gerekli

 

Babam 1942 doğumlu olup, 1995 yılında 180 gün SSK primi yatırdı. 23/03/2008 de vefat etti. Geriye dönük askerlik borçlanması yaparak anneme maaş almasını sağlayabilir miyiz? Esra Derici

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 66. maddesine göre 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda, ölen sigortalının geride kalanlarına aylık bağlanmaktadır. 180 prim gün sayısı ile askerlik süresinin toplamının 900 gün olması halinde yetim aylığı bağlanacaktır.

 

   Kaynak:Dünya Gazetesi

CEVAP VER