Usta öğreticilere emeklilik piyangosu

0
297

 

Torba kanunla haklarında iyileştirme yapılan kesimlerden birisi de, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta  öğreticiler oldu. Bu durumdaki usta öğreticiler saat ücreti üzerinden ücret aldıklarından dolayı, ay içinde sigorta gün sayıları 5-10 gün olabiliyordu ve bu durumda da emeklilik gününün doldurulmasında sorunlar yaşanıyordu. Özellikle emeklilik yaşını doldurmasına rağmen prim gün sayısı yeterli olmayan uzman ve usta  öğreticiler bu haktan yararlanabilecek.

2008 yılında yapılan değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısının 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunacağı öngörülmüştü.

Torba kanunla yapılan düzenlemeye göre; söz konusu uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, bu durumlarını milli eğitim il veya ilçe müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, 25/2/2011 tarihinden önceki çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini 41 inci madde esaslarına göre kendileri veya hak sahipleri borçlanabilecek. Borçlanılan bu süreler 4-1/a (SSK) kapsamında sigortalılık süresine sayılacak. Borçlanılacak sürelere ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte yürürlükte olan asgari ücretle ve asgari ücretin 6,5 katı olan SGK tavan tutarı arasında sigortalının kendisi tarafından belirlenecek tutarın yüzde 32’si oranında hesaplanacaktır. Asgari ücretle aylık 30 gün için borçlanma tutarı 796,50 X 0,32= 254,88 TL/ay olacaktır. Ancak ay içinde eksik kalan süre 30 güne tamamlanacağından bu tutar bildirilen gün sayısı arttıkça düşecektir.

Örneğin, 2005 yılı ocak ayında 10 gün sigorta primi ödenen Ayşe hanımın, eksik kalan 20 günün primini ödeyebilecektir. Bu durumda 20 gün için 170 TL ödemesi gerekecektir. Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Kuruma ödenmelidir. Süresi içinde tebliğ edilen borcunu ödemeyenler ile kısmi ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranacak.

18 yaş altının sağlık primi

Sosyal güvenlik reformunda, en çok sevindirici düzenleme 18 yaşını dolduruncaya kadar herkesin anne-babasının durumuna bakılmaksızın sağlık yardımı alabileceği yönündeki düzenlemeydi.

18 yaşını doldurmayan çocukların hastanelere sağlık yardımı almak için başvurması durumunda da SGK, ilgili kişinin anne-babasının genel sağlık sigortası primi ödeyip ödememesine ilişkin olarak gelir testi yaptırmakta ve bunun sonucunda ailenin kişi başına aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden fazla olması durumunda prim tahsilatı yoluna giderek, anne-babaya borç çıkarmaktaydı.

Torba kanunla birlikte, 1/10/2008 tarihinden bu yana 8 yaşını doldurmamış çocuklarından dolayı tescil süreci başlatılanların kendileri ile 18 yaşını doldurmamış çocukları hariç bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tescil tarihine kadarki genel sağlık giderlerine ilişkin fatura tutarlarının SGK tarafından ödenmesi karara bağlanmıştır. Ancak, bu hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek. 1/10/2008 ila 31/12/2011 tarihleri arasında, bu kapsamda tescili yapılanların sağlık hizmet sunucusuna başvuru tarihinden Kurumca tescil edildikleri tarihe kadarki sürede 18 yaşını doldurmamış çocukları adına düzenlenen genel sağlık giderlerine ilişkin fatura tutarları Hazineden karşılanmak üzere SGK tarafından ödenecek.

CEVAP VER