Vergi avantajı

0
328

HÜKÜMETİN önceki gün açıkladığı Sanayi Strateji Belgesi’nden özel okullara da vergi avantajı çıktı. Belgeye göre, 2013 yılı başından itibaren özel okullarda halen yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 1’e çekilmesi öngörülürken, gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti de 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor

Hükümetin 2011-2013 Sanayi Strateji Belgesi’nden özel okullara ‘vergi müjdesi’ çıktı. Hükümet, özel okullara uyguladığı gelir ve kurumlar vergisi muafiyetini 5 yıldan 10 yıla çıkarıyor. Ayrıca özel okullarda yüzde 8 oranına indirdiği KDV’yi de yüzde 1’e çekecek. Hükümet uygulamayı en geç 2013 yılı başında hayata geçireceğini taahhüt etti.

Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün önceki gün açıkladığı ve 2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde yeralan Eylem Planı, Hükümetin özel eğitim sistemini önümüzdeki 3 yıl boyunca radikal şekilde destekleme kararını da ortaya koydu.

Eylem Planı’nın 16. başlığı “Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları açmasına imkan verecek düzenlemeler yapılması ve bu kurumların desteklemesi”nden oluştu. Planda, bunu sağlamak için yapılacaklar da sıralandı. Buna göre, “Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu gereği özel okullara tanınan 5 yıllık vergi muafiyetinin 10 yıla çıkarılması, tüm özel okulların bu muafiyete dahil edilmesi ve özel eğitim kurumlarında KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi için ilgili kanunlarda değişiklik yapılacağı” açıklandı.

Arsa temin edilecek

Hükümet ilgili kurumlara 2013’e kadar süre tanırken, planda şu açıklamalara yer verildi:

“5580 sayılı kanunda özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları açmasına imkan verecek şekilde değişiklik yapılacak. Bunlara vergi indirimi uzun vadeli ve düşük faizli kredi, arsa temini gibi teşvikler sağlanacak. Özel sektör istihdam garantili okul açması halinde eğitime yüzde 100 destek kapsamında vergi indiriminden yararlandırılacak. Organize Sanayi Bölgesi, Turizm Bölgesi, Serbest Ticaret Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi yönetimlerine, ilk planlama aşamasından itibaren istihdam edilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmek, çalışanlarını geliştirmek ve uyum eğitimlerini sağlamak amacıyla yeni kurulacak bu bölgelerde mesleki teknik eğitim okulu için arsa ayırması ve okul yapma zorunluluğu getirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılacak. Bu konuda ilgili bölge yönetimleri teşvik edilecek.”

Hedef, özel eğitimin payını yüzde 20’ye yükseltmek

Hükümetin söz konusu stratejiyle, eğitim sisteminde halen yüzde 8’e karşılık gelen özel eğitim oranını yüzde 20’ler seviyesine çıkarmayı planladığı, böylelikle hem devletin eğitim yükünü azaltmayı hem de daha kaliteli mesleki ve teknik eğitim verilebilmesini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

2004 yılında vergi kanunlarında yapılan değişiklikle Hükümet okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançları gelir ve kurumlar vergisinden muaf tuttu. Bu muafiyet bu okulların kuruldukları yıldan başlamak üzere 5 yıl olarak uygulanıyor. Bu süre 10 yıla çıkarılmış olacak.

CEVAP VER