Vergi cezalarının yüzde 97’si kaldırıldı

0
163

 Vergi incelemeleri sonucu kesilen vergi cezalarının, 2008 yılında yüzde 97’si, 2007 yılında da yüzde 98’i uzlaşma yolu ile kaldırıldı yani silindi. 

Vergilerin ise, 2008 yılında yüzde 57’si, 2007 yılında da yüzde 62’si uzlaşma yolu ile kaldırıldı. 

UZLAŞMA NE? 

Vergi incelemesi sonucu, eksik beyan edilen ya da hiç beyan edilmeyen bir vergi ortaya çıktığında; vergi ve bir katı tutarında ceza, geciken her ay için yüzde 2,5 gecikme faizi ile birlikte mükelleften isteniyor. 

Mükellef de "Tamam ben bu vergi ve cezayı ödeyeceğim. Ancak, uzlaşma yolu ile pazarlık yapmak suretiyle ödemek istiyorum" diye yazılı başvuru yapıyor. 

Ardından, mükellef ile vergi idaresi temsilcisi (uzlaşma komisyonu) üç kişi, belirlenen tarihte bir araya gelip, karşılıklı pazarlık yapıyorlar. 

Bu pazarlıkta, cezaların neredeyse tamamı, verginin de bir kısmı kaldırılıyor. Uzlaşma "tarhiyat öncesi" ve "tarhiyat sonrası" olarak ikiye ayrılıyor. Belli sınırı aşan vergi ve cezalar da Maliye Bakanlığı’nda "Merkezi Uzlaşma Komisyonu"nda görüşülüyor. Uzlaşmaya varılamadığı durumlarda, mükellef vergi mahkemesinde dava açma yoluna da gidebiliyor (Uzlaşma ya da dava açma başvurusu, dilekçe örneği, uzlaşma komisyonları, görüşmeler ve diğer ayrıntıları için Bkz. Prof.Dr. Şükrü KIZILOT – Av.Zuhal KIZILOT, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 14. Baskı). 

Kaçakçılık suçu ile ilgili vergi ve cezalar, uzlaşmadan yararlandırılmıyor. 

İNDİRİMDE SINIR YOK 

Yasada ya da yönetmelikte, "uzlaşma görüşmelerinde vergide en fazla yüzde şu kadar, cezada en fazla yüzde şu kadar indirim yapılır" diye bir sınır getirilmemiş. 

İndirim oranı, illerdeki uzlaşma komisyonlarına, mükellefin ya da temsilcisinin ikna yeteneğine ve en önemlisi kesilen vergi ve cezanın dayanağının sağlam olup olmadığına göre değişiyor. Çok istisnai olmakla birlikte, vergi ve cezanın tamamının sıfırlandığı da oluyor. 

Tabloda da gördüğünüz gibi; 

2008 yılında, her 100 dosyadan 90 dosya üzerinde uzlaşma sağlanmış. Her 100 liralık verginin 57 TL’si, her 100 liralık cezanın da 97 TL’si kaldırılmış, yani silinmiş. 

2007 yılında, her 100 dosyadan 90 dosya üzerinde uzlaşma sağlanmış. Her 100 liralık verginin 62 TL’si, her 100 liralık cezanın da 98 TL’si kaldırılmış, yani silinmiş. 

Görüldüğü gibi, incelenenler, uzlaşıp 100 TL’lik cezanın 3-4 TL’sini ödemişler. İncelenmeyenler kuşkusuz bunu da ödememişler. 

Bu arada yasalara uygun şekilde vergisini ödeyen ve gelirlerini gizlemeyenlerin bazıları da "Ben nerede yanlış yaptım" şarkısını söylüyor olabilirler… 

Şükrü Kızılot

Hürriyet /07.05.2009

CEVAP VER