Yargıda iş yükü inanılmaz boyutlara ulaştı

0
245

TABLOYU incelediğinizde, "iş yükü inanılmaz boyutlara ulaştı" demekte, ne kadar haklı olduğumuzu fark edeceksiniz.

Yargıtay’da tetkik hakimleri, savcılar ve üyeler ile başkanlar, adeta bir mucizeyaratıyorlar. Benzer durum, diğer mahkemeler için de söz konusu…

DÜŞÜNDÜREN TABLO

Yargıtay’ın 21 farklı hukuk dairesinde 2008 yılında çıkarılan dosya sayısına baktığımızda,gözlerimize inanamıyoruz.

2008 yılında, 104 günlük cumartesi-pazarı, adli tatili ve bayram tatillerini düştüğümüzde,çalışma günü sayısının 220 gün civarında olduğunu fark ediyoruz.

Buna göre, önce 1 başkan ve 4 üye ile toplanan heyetin, 2008’de çıkardığı dosya sayısını, çalışma gün sayısına bölüyoruz.

Ardından, sekiz saatlik aralıksız çalışma süresi olan 480 dakikayı, bir günde çıkartılan dosya sayısına böldüğümüzde, bir dosyanın ortalama kaç dakikada incelenip karara bağlandığını buluyoruz.

Örneğin;

Ağırlıklı olarak; evlenme-boşanma davaları ile ilgili ikinci dairenin ya da kamulaştırmadavaları ile ilgili beşinci dairenin; ortalama 6 dakikada, temyiz edenin ve karşı tarafındilekçelerini, eki olan belgeleri, ilk derece mahkemesine verilen dilekçeleri, belgeleri,mahkeme kararını vs. inceleyip, karara bağladığını fark ediyoruz.

Bu süre ağırlıklı olarak Türk Ticaret Kanunu ile ilgili uyuşmazlıklarla ilgili 11. Daire’de ortalama 7 dakika, kira tespiti ve trafik kazalarındaki tazminatlarla ilgili üçüncü hukuk dairesinde, ortalama 5 dakika olarak göze çarpıyor. 

Diğer dairelerle ilgili süreler, tabloda gösterilmiştir.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Yargının iş yükü ve çalışma koşulları inanılmaz boyutlarda. Belli ki tetkik hakimleri başta olmak üzere, neredeyse herkes eve dosya götürüyor, özel hayat diye bir şey kalmıyor.

Nitekim Yargıtay Başkanı da yaptığı açıklamalarda, iş yükü sebebiyle, Yargıda adeta biryangın olduğunu ve arşivlerin artık dosya almadığını belirtmektedir. Elverişsiz çalışmaortamı ve yetersiz ücret, sorunun boyutlarını artırmaktadır.

Hakim ve savcılarımızın iş yükünü azaltmak amacıyla alternatif uyuşmazlık çözümyöntemlerinden biri olan "arabuluculuk" yolu getirilmeli, adalet ve yargı ile ilgili temelkanunlar yenilenmeli, yargı mensubu sayısı artırılmalı, yargı yoluna gitmeden de ihtilafı çözebilme yöntemleri üretilmeli, çalışma ortamı ve ücretler iyileştirilmeli.

Yargının sorunlarına çözüm getirmek için acele edilmeli…

 

CEVAP VER