Yeni Meslek Grupları ve NACE Kodları

0
266

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden, Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2) sistemi esas alınarak hazırlanan Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi uyarınca, Odamızın Meslek Gruplarının, sözkonusu rehbere uygun olarak yeniden belirlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
Oda Meclisi’nin 5.8.2008 tarihli toplantısında belirlenen 90 Meslek Grubu ve bu meslek gruplarının ihtiva ettiği NACE kodları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 6.8.2008 tarih, 33324 sayılı yazısı ile onaylanmış olup bu meslek gruplarına göre Ocak-Şubat 2009 tarihlerinde Oda Organ Seçimleri yapılacaktır.

 Yeni Meslek Grupları ve NACE Kodları

CEVAP VER