Spor Kulüpleri ve Muhasebe Uygulamaları Nelerdir

Spor kulüpleri, yürürlükteki yasalara göre dernekler halinde kurulur ve yasal değerlendirmelerde dernek olarak değerlendirilir. Spor kulüpleri de birer dernek olduklarından, dernekler kanununa ve bu kanuna istinaden yayınlanan yönetmelik ve basın açıklamalarına tabidirler.

Spor Kulüpleri ve Muhasebe Uygulamaları

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Özerk Sporlar Federasyonu’na kayıtlı spor kulüplerinin yalnızca spor eğitimi ve faaliyetleri sunmaları kaydıyla kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu spor kulüpleri muhasebe uygulamasına ihtiyaç duymaz. Ancak, hem bağlı oldukları ticari işletmeler nedeniyle hem de vergiye tabi paylarının bir kısmı nedeniyle bu kanunlarla bağlantılı olarak yayımlanan kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, vergi usul ve genel tebliğler hükümlerine tabidirler.

En Çok Kullanılan Muhasebe Uygulaması Hangisi

Dernekler; Kâr paylaşımı haricinde belirli ve ortak amaç için bilgi ve faaliyetlerini devamlı olarak birleştirmek amacıyla en az yedi gerçek veya tüzel kişiden oluşan tüzel kişiliğe haiz kişiler topluluğu olmasına rağmen, bunların oluşturulması yasaktır. Ahlaksız ve hukuka aykırı amaçlarla dernek oluşturulması yasak hale getirilmiştir. Bu bağlamda en az yedi kişinin dijital ortamda buluşması gereken bu kurumda bireylerin harekete geçme kapasitesine sahip olması gerekiyor.

Dernekler tüzük, kuruluş senedi ve gereken belgeleri yerleşim konumunun en büyük mülki amirliğine ibraz ettikleri andan itibaren tüzel kişilik kazanırlar. Dernekler özel hukuka tabi tüzel kişilerdir ve Türk Medeni Kanununun 48 inci maddesinde belirtilmekte olan bütün hak ve yetkilere sahiptir. Derneklerin üyeleri vardır. Dernekler kişi gruplarıdır.

Dernekler yıl sonundan itibaren faaliyetlerini ve giriş çıkış işlemlerinin sonuçlarını her yılın Nisan ayı sonuna kadar yayınlayacakları beyanname ile mahalli idareye teslim etmek zorundadırlar.

spor kulüpleri ve muhasebe uygulamaları nedir
spor kulüpleri ve muhasebe uygulamaları nedir

İndirim Hakkı

Spor kulüpleri sadece vergiye tabi işlemler üstünden hesapladıkları katma değer vergisinden vergiye özel işlemler adına katlandıkları katma değer vergisini indirebilirler. Bu nedenle vergiye tabi olmayan işlemler sebebiyle ödenecek olan katma değer vergisinin indirilmesi mümkün değildir ve bu vergiler bir gider veya maliyet kalemi olarak değerlendirilmelidir.

Gelir Vergisi Karşısındaki Tavırları

Spor kulüpleri bir şirket oldukları için vergi mükellefi değillerdir. Ancak, Gelir Vergisi Kanunu 94’üncü maddesi olmak üzere ve 6698 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesince ; 5520 sayılı Kanuna göre vergi kesintileri, onlara bu geliri ödeyenler tarafından kira, temettü ve faiz gelirleri vb. üzerindeki stopaj yoluyla yapılmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca dernekler de gelir vergisi kesintisi yapılması gereken dernekler arasında yer almıştır.

Bu bağlamda spor kulüplerinin aşağıda belirtilen ödemeleri (avans ödemeleri dahil) nakit veya mevduat olarak yaparken hak sahiplerinden gelir vergisi kesintisi yapmaları gerekmektedir.